مناسبت های ایرانی و جهانی

ترتیب و معانی ماه های قمری | مناسبت های مذهبی ماه های قمری

ترتیب ماه های قمری, معانی ماه های قمری, مناسبات ماه های قمری ترتیب ماه های قمری, معانی ماه های قمری در این مطلب از...

اول آبان ماه روز ملی آمار و برنامه ریزی

تاریخچه روز آمار و برنامه ریزی, روز آمار, روز ملی آمار و برنامه ریزی روز آمار, روز ملی آمار و برنامه ریزی در این...

8 اکتبر ؛ روز جهانی کودک ؛ 17 مهر

۸ اکتبر ؛ روز جهانی کودک ؛ ۱۷ مهر روز جهانی کودک, ۸ اکتبر روز جهانی کودک, روز جهانی کودک ۱۷ مهر (۸ اکتبر)...

۱۳ سپتامبر ؛ روز جهانی برنامه نویسان

انجمن برنامه نویسان ، ۱۳ سپتامبر روز برنامه نویس ، روز برنامه نویسان در تقویم ایرانی ، روز جهانی برنامه نویسان, ولنتین بالت ,...

از روز گفتگوی تمدن ها چه می دانید؟

از روز گفتگوی تمدن ها چه می دانید؟ آشنایی با روز گفت و گوی تمدن‌ها, تمدن‌ها و گفت‌و‌گو, روز جهانی گفتگوی تمدن ها در...

7 مرداد مصادف با جشن امردادگان

۷ مرداد مصادف با جشن امردادگان جشن امردادگان ، آئین های جشن امردادگان  امرداد به معنی بی مرگی و جاودانگی ۷ مرداد؛ جشن امردادگان...

10 مرداد ؛ جشن چله تابستان

جشن چله تابستان جشن تموز ، ۱۰ مرداد جشن چله تابستان

6 مرداد ؛ آغاز جنگ جهانی اول

آغاز جنگ جهانی اول آغاز جنگ جهانی اول ، اولین جنگ جهانی در جنگ جهانی اول برای نخستین بار از سلاح‌های شیمیایی بهره گرفته...

7 مرداد روز جهانی ببر

۷ مرداد روز جهانی ببر ۲۹ ژوئیه روز جهانی ببر ، مشخصات ظاهری ببر

17 مرداد ؛ روز خبرنگار

روز خبرنگار ۱۷ مرداد روز خبرنگار ، شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار