معما و تست هوش

تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب

تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب با دقت به تصویر زیر نگاه کنید: تست هوش تصویری با جواب سکّه ای...

تست هوش تصویری شیر آب و مخزن های متصل به هم

تست هوش تصویری شیر آب و مخزن چهار مخزن آب داریم که به هم متصل هستند. شیر آب را باز می کنیم. آب با...

عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها

عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها جدیدترین تست هوش تصویری تعدادی سیب در اندازه های مختلف داریم. بدون توجه به رنگ...

معمای سخت پیدا کردن صاحب گورخر

معمای سخت پیدا کردن صاحب گورخر معمای جالب پیدا کردن صاحب گورخر با جواب ۱۶ واقعیت زیر را در نظر بگیرید: ۱) ۵ خانه...

تست هوش تصویری سلول متفاوت!

تست هوش تصویری سلول متفاوت! در تصویر پایین تعدادی سلول داریم. یکی از این سلول ها با بقیه متفاوت است و می خواهیم آن...

معمای ریاضی معادله اعداد توان دار

معمای ریاضی معادله اعداد توان دار دو عدد تواندار داریم که با هم برابرند. می خواهیم مقادیر مجهول x و y را در توان...

تست هوش تصویری نسبت شکل ها

تست هوش تصویری نسبت شکل ها در این مطلب یک تست هوش تصویری سخت را برای شما انتخاب کردیم. به تصویر زیر با دقت...

معما ریاضی با جواب: عدد انتخاب نشده!

معما ریاضی با جواب: عدد انتخاب نشده! دو دوست از بین تعدادی عدد، هر کدام چهار عدد متمایز را انتخاب می کنند. علی و...

تست هوش تصویری برچسب مکعب مجهول

تست هوش تصویری برچسب مکعب مجهول در این تست هوش تصویری جدید ، تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص...

معمای المپیادی سخت خرس قطبی

معمای المپیادی سخت خرس قطبی ؛ در یک زمستان سرد، خرس قطبی ۸۸ قطعه گوشت دقیقا به اندازه‌‌های ٬۲٬۱ تا ۸۸ را در غاری...