سوره بقره ، بزرگترين سوره قرآنسوره بقره ، بزرگترين سوره قرآن

سوره بقره ، بزرگترین سوره قرآن

بزرگترین سوره قرآن, تفسیر سوره بقره, خاصیت سوره بقره

در این مطلب از ابرتازه ها درباره بزرگترین سوره قرآن، سوره بقره توضیحاتی بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

خواص سوره بقره, سوره بقره, فضیلت سوره بقره

سوره بقره, فضیلت سوره بقره

با توجه به این که هر سوره، هدف مشخص و معینی را دنبال می کند و آیات آن، همچون زنجیره ای به هم پیوسته است و سلسله وار در راستای همان هدف کلی نقش ایفا می کند، این مطلب به دست می آید که ممکن است دلیل کوچکی یا بزرگی سوره ها از جمله سوره بقره، اتمام سریع بیان و القای هدف در سوره های کوچک و نیازمندی به کلام و گفتار مفصل و وسیع برای رسیدن به هدف و مقصود در سوره های طولانی و بزرگ تر باشد. البته می توان فواید دیگری را برای کوچکی و یا بزرگی سوره ها بر شمرد مثل تنوع و تسریع یادگیری سوره های کوچک به ویژه در ابتدای بعثت که اغلب مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند به راحتی سور کوچک را می آموختند و حفظ می کردند.

بنابراین، از آن جا که سوره های طولانی مثل بقره،‌ آل عمران و… در اواخر بعثت نازل شده اند، نسبت به سوره هایی که در ابتدای بعثت نازل شده اند، طولانی تر و مفصل تر هستند.

پی نوشت:
[۱] . طباطبایی،  سید محمد حسین، قرآن در اسلام، مشهد، انتشارات طلوع، ‌بی تا، ص ۱۸۳، ۱۸۶.

مذهبی

آرشیو

آیا جن ها مانند انسان دارای تکلیف و مسئولیت هستند؟

احضار جن, ارتباط با جن, جن ها ارتباط با جن, جن ها در این مطلب از ابرتازه ها درباره جن ها توضیحاتی را بیان می...