بستن تبلیغ
ضرب المثل درباره دوست و دوستیضرب المثل درباره دوست و دوستی

ضرب المثل درباره دوست و دوستی

ضرب المثل در مورد دوست,ضرب المثل درباره دوست و دوستی

ضرب المثل در مورد دوست جدید

دوری و دوستی

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز.

**** ضرب المثل در مورد دوست ****

تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند.

ضرب المثل درباره دوست و دوستی

با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

دوستیِ خاله خرسه

**** جدیدترین ضرب المثل در مورد دوست ****

هرچه از دوست می رسد، نیکوست.

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

دوستان وفادار بهتراز خویشند.

**** ضرب المثل درمورد دوستی ****

هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می‌شوند.

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.

**** ضرب المثل در مورد دوست و دوستی ****

 با دوست چو بد کنی، شود دشمن تو.

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی

**** ضرب المثل در مورد دوست خوب ****

 به عالمی نفروشیم مویی ازسر دوست.

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری، به دوستانش نگاه کن.

**** ضرب المثل در مورد دوست خوب ****

دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

 دشمن دانا به ازنادان دوست.

**** ضرب المثل در رابطه با دوست ****

 چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت است.

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

دوستان را دل نوازی کن که جانبازی کنند.

**** ضرب المثل درباره دوست ****

دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2016/06/95_abartazeha_ir-10.gif

دوستی وصله شده‌ به ندرت به کیفیت سابق باز می‌گردد.

منبع:بیتوته- بازنشر – www.abartazeha.com

ضرب المثل و داستان

آرشیو

داستان ضرب المثل دانه دیدی دام ندیدی

ضرب المثل دانه دیدی دام ندیدی, داستان ضرب المثل ها, ریشه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل دانه دیدی دام ندیدی, داستان ضرب المثل...