بستن تبلیغ
تست هوش تصویری حلقه های منفک با جوابتست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟

تست هوش تصویری حلقه, تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری با جواب

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

تست هوش تصویری با جواب

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

جواب تست هوش تصویری حلقه های منفک :

سه حلقه:

حلقه های ۱۷، ۱۹ و ۲۳

منبع:ihoosh.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

معما و تست هوش

آرشیو

معمای سخت تیله‌بازی با قاضی + پاسخ معما

معمای تیله‌بازی با قاضی معمای تیله‌بازی با قاضی سخت ترین معما معما با جواب معما با جواب کوتاه معما های جالب با جواب معما...