بستن تبلیغ
تست هوش تصویری حلقه های منفک با جوابتست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟

تست هوش تصویری حلقه, تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری با جواب

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

تست هوش تصویری با جواب

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

جواب تست هوش تصویری حلقه های منفک :

سه حلقه:

حلقه های ۱۷، ۱۹ و ۲۳

منبع:ihoosh.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش ساعت دیجیتال + جواب

معما با جواب, تست هوش ساعت دیجیتال, معمای جالب ساعت دیجیتال معما با جواب, تست هوش ساعت دیجیتال در این مطلب از ابرتازه ها...