ریشه ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده استریشه ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده است

ریشه ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده است

ریشه ضرب المثل, روی طنابش ارزن پهن کرده است

داستان ضرب المثل روی طنابش ارزن پهن کرده است

روزی روزگاری در یکی از روزهای گرم و تابستانی ملانصر الدین توی خانه اش لم داده بود و استراحت می کرد . در این هنگام در خانه ی ملا به صدا در آمد . ملّا اصلاً دلش نمی خواست در آن هوای گرم از اتاقش بیرون بیاید . ناچار بلند شد و در را باز کرد . همسایه اش را پشت در دید .

 

همسایه گفت : سلام ببخشید مزاحم شدم . ملا با اخم جواب سلامش را داد. همسایه گفت : راستش همسرم ، لباس زیادی شسته است . ما هم یک طناب بیشتر نداریم و نمی توانیم همه ی لباس های شسته شده را روی آن پهن کنیم . آمده ام طنابتان را قرض بگیرم . ملّا با دلخوری به داخل خانه برگشت.

یکی دو دقیقه که گذشت ، آمد و غرغر کنان گفت : ببخشید همسایه ! متأسفانه روی طنابمان ارزن پهن کرده ایم تا خشک شود . اگر به طنابمان دست بزنم ، ارزن ها می ریزد زمین !
همسایه ملا ناراحت شد و گفت : مرد حسابی ! این چه حرفی است که می زنی ؟ مگر می شود دانه های ارزن را که خیلی هم ریز است روی طناب پهن کرد ؟ ملّا گفت : اگر تو آدم حسابی باشی ، بیشتر از این اصرار نمی کنی و به دنبال کار و زندگیت می روی ؟ آیا همین عذر و بهانه کافی نیست که تو بفهمی دلم نمی خواهد طنابم را به تو قرض بدهم ؟
و از آن به بعد هر وقت کسی برای انجام ندادن کاری بهانه های غیرمنطقی بیاورد می گویند : روی طنابش ارزن پهن کرده است

منبع:vista.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

حتما بخوانید:  ریشه ضرب المثل برو کشکتو بساب

ضرب المثل و داستان

آرشیو

ریشه ضرب المثل خاک برسر و کاربرد آن

داستان ضرب المثل خاک برسری, ضرب المثل خاک برسر, داستان ضرب المثل های فارسی داستان ضرب المثل خاک برسری, ضرب المثل خاک برسر در...