اس ام اس عاشقانه و احساسی جدید ( 20 )اس ام اس عاشقانه و احساسی جدید ( 20 )

استاتوس عاشقانه

حوالی رویاهایم که قدم میزنم میبینم خیابان را با بوی باران دوست دارم و خودم را با بوی تو . . .

rooban

لا لا بخواب دنـیا خسیسـه
واسـه کمتر کسی خوب می نویسـه
یکی داره ۱۰۰۱ سـتاره
یکی جز یاد تو هیچـی نـداره !
rooban

تابستان داغی ست اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود . . .
آنقدر نیستـی کـه گاهـی حـس مـی کنـم عشـق را نسیـه به من داده ای بی تـابـم !
نقـد می خـواهـمت میفهمی . . .

rooban

خیلی دوست دارم بدانم
فکر و خیالت را به کدامین سو روانه میکنی وقتیکه من اینجا، دور از تو
با خیال تـو خوشم . . . !

rooban
لعنت به آن بوسه ای که شیرینی اش تـلـخ تـریـن خاطره ام شد . . .
در نبـودت !

rooban

نـگاهت چـون بـهـار ی دل پـذیر اسـت
دلـم در وصـف چـشمانت اسـیر اسـت
نـگاهت بـا نـگاهـم هـردو نیکـو سـت
نـگاهت مـی کـنم چـون دارمت دوسـت

rooban

لبخند تو معجزه ی شیرینی است که رویای بهشت را
در دل آدم زنده می کند . . .

rooban

با هم که قدم می زنیم
حسودی اش می شود آفتاب
نه که هیچگاه
قدم نزده است با ماه !

rooban

گرما یعنی نفس های تو ، دست های تو ، آغوش تو . . . ! من به خورشید ایمان ندارم !

تمام پیـاده رو های جهـان اگـر گذر نـامه بخواهنـد ، چشمان تـو را نشانشان می دهم !

rooban

چه ستی میشود دستـان  مـا کنـار هم !
بـی شـک ؛ هیچ طراحی تـا امـروز
چنین سـتی را بـا هـم جـور نکرده است . . . !

rooban

هـدفـم را نـشـانـه گـرفـتـه ام . . .
قـلـ[♥]ـب تـو . . .
بـدون هـدف دوستت دارم . . . !

rooban

نگاه تـو . . .
مـرا عاشق تر از پیـش می کند . . .
چه معجـونی می شود . . .
زندگـی . . .
با لمس دستانِ تـو . . .
با حسِ عشـقِ تـو . . .

rooban

لبخنـد که میـزنی یـوسفـی مـی شوم که بـی هیـچ بـرادری
در چـال گونـه ات” گـم میشود !
rooban

حـال و روز زنـدگـی مـن را ، وقـتـی نبـاشـی یـک کـلمه تـوصیـف می کنـد
الـفـاتحه . . .

rooban

مینویسـم برای خودم
برای دلم ، برای یکی که
غریبه بود ،آشنا شد
عـادتـ شد، عشق شـد
هستی شـد، روزگـار شـد
عزیز شـد

حتما بخوانید:  جدیدترین اس ام اس های عاشقانه 97 - 2018

اس ام اس عاشقانه

آرشیو

پیامک های شب بخیر گفتن | اس ام اس شبت بخیر 97

پیامک های شب بخیر گفتن, اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن پیامک های شب بخیر گفتن, اس...