اس ام اس عرفانی و فلسفی شاخاس ام اس عرفانی و فلسفی شاخ

اس ام اس فلسفی

اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



هرمن کین

هیچ‌کس نمی‌تواند به کارمندان این دوره انگیزه ببخشد

بلکه این انگیزه می‌بایست درون خود افراد وجود داشته باشد



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



دوکلوس

نفهمی و نادانی سه نوع است :

یکی آنکه انسان هیچ نداند

دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند

و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بداند



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



دانته

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



اُرد بزرگ

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



هراس وال پول

کسی که به کسی حسد می ورزد

دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



دوکلوس

اگر جوان را از عشق منع کنید

چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



اُرد بزرگ

هنرمند و نویسنده مزدور

از هر کشنده ای زیان بارتر است



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



هیوم

خوشبختی پروانه است

اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد

ولی اگر آرام بنشینید

روی سر شما خواهد نشست



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



اُرد بزرگ

سازگاری با زیستگاه

و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی

ویژگی ناب آدم های پاک است



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



شجاعت حقیقی

موفق شدن بر شداید زندگی است

اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



امام علی علیه السلام

اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باش



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



سعدی

نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند

ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



سعید نفیسی

انسان فهمیده و خردمند کسی است

که هیچ عادت و انس او را کور و کر نکند



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



لقمان حکیم

حتما بخوانید:  اس ام اس روز معلم به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پر بها ست



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



پاسکال

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



ضرب المثل چینی

اگر به خاموش کردن آتش می روی

لباس علفی برتن مکن



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh


حضرت محمد (ص)

نظر به پایان کارانداختن نیمه زندگی است



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



ضرب المثل فرانسوی

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



شیللر

آنکه بیش از اندازه محتاط است

بسیار کم کار انجام می دهد



اس ام اس فیلسوفانه
sms filsoofaneh



ابوالعلا

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



بزرگمهر

خرد در پیکار با دیوان

برنده ترین سلاح ها  است

در برابر شمشیر تیز دیو

خرد جوش است و جان بدان روشن



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



نادر شاه افشار

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران

زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



جبران خلیل جبران

همه آنچه در خلقت است

در درون شماست و هر آنچه درون شماست

در خلقت است



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



دوکلوس

جوانی صندوق در بسته ای است

که فقط پیران می دانند درون آن چیست



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



اُرد بزرگ

شورش های آدمیان

با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود

به سامانه درست خویش باز می گردد



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



کانت

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن»



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



جبران خلیل جبران

آرامش گهواره ای ست

بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



اُرد بزرگ

هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است

حتما بخوانید:  اس ام اس فلسفی عاشقانه و جملات با مفهوم 97

بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



کارول‌ بیکر

مطیع‌ مرد باشید تا شما را بپرستد



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



جان اشتنبک

بزرگترین امید آن است

که امید را به قصد کشت کتک بزنیم



اس ام اس فلسفی شاخ
sms falsafi shakh



چارلز کیترنیک

مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد

نصفش حل شده است

اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



هرمن کین

هیچ‌کس نمی‌تواند به کارمندان این دوره انگیزه ببخشد

بلکه این انگیزه می‌بایست درون خود افراد وجود داشته باشد



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



دوکلوس

نفهمی و نادانی سه نوع است :

یکی آنکه انسان هیچ نداند

دوم آنکه آنچه را که لازم است نداند

و سوم آنکه آنچه را نباید بداند ، بداند



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



دانته

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری نداردد



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



اُرد بزرگ

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



هراس وال پول

کسی که به کسی حسد می ورزد

دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



دوکلوس

اگر جوان را از عشق منع کنید

چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



اُرد بزرگ

هنرمند و نویسنده مزدور

از هر کشنده ای زیان بارتر است



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



هیوم

خوشبختی پروانه است

اگر او را دنبال کنید از شما می گریزد

ولی اگر آرام بنشینید

روی سر شما خواهد نشست



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



اُرد بزرگ

سازگاری با زیستگاه

و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی

ویژگی ناب آدم های پاک است



اس ام اس عرفانی فلسفی
sms erfani falsafi



شجاعت حقیقی

موفق شدن بر شداید زندگی است

گردآوری : مجله ابرتازه ها

منبع : bisms.ir

اس ام اس فلسفی

آرشیو

سخنان آموزنده از بزرگان جهان

سخنان آموزنده از بزرگان دنیا, جملات بزرگان, سخنان حکیمانه از بـزرگان سخنان آموزنده از بزرگان دنیا, جملات بزرگان در این مطلب از ابرتازه ها...