عکس به دار آویختن زن جلوی چشم کودکشعکس به دار آویختن زن جلوی چشم کودکش

تاریخ و تمدن

آرشیو

ترسناک ترین قاتلان سریالی دنیا

صدا و سیما, فرهنگ و هنر, قاتلان سریالی دنیا فرهنگ و هنر, قاتلان سریالی دنیا در این مطلب از ابرتازه ها درباره ترسناک ترین قاتلان سریالی...

این عکس تکان دهنده اعدام یک زن توسط دو سرباز آلمانی را نشان میدهد.این در حالییست که کودک این زن در پایین چوبه دار دیده می شود و دو سرباز نازی در حال بردن غنائم هستند.

 دار زدن

عکس به دار آویختن زن جلوی چشم کودکش

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ