10 چیستان درباره نماز10 چیستان درباره نماز

۱۰ چیستان درباره نماز

در این مطلب از ابرتازه ها ۱۰ چیستان درباره نماز آماده کرده ایم. با ما همراه باشید و به این چیستان ها جواب دهید.

چیستان های جالب با جواب ٬ چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

بچه های عزیز هرکدام از سوال های زیر را فکر کنید و جواب بدهید.

۱- اولین رکن نماز چیست؟

۲- اولین ذکر نماز چیست؟

۳- نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟

۴- نماز های یومیه چند تشهد دارد؟

۵- در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟

۶- نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟

۷- دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟

۸- کدام نماز سوره ندارد؟

۹- کدام نماز دو قنوت دارد؟

۱۰- کدام نماز ۹ قنوت دارد؟

چیستان های جالب با جواب ٬ چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

چیستان های جالب با جواب ٬ چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

چیستان های جالب با جواب ٬ چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

جواب:

۱- نیت

۲- تکبیرهالاحرام

۳- ۲۰

۴- ۹بار

۵- ۲۰

۶- ۱۱رکعت

۷- اذان

۸- میت – احتیاط – غفیله

۹- میت

۱۰- عید فطر و قربان و نماز باران

منبع:jamnews.ir

سرگرمی کودکان

آرشیو

11 نوع بازی کودکانه مفید برای کودکان

بازی برای کودکان, بازی کودکانه مفید, بازی های تخیلی در این مطلب از ابرتازه ها ۱۱ نوع بازی کودکانه مفید برای کودکان را بیان...