توانایی یادگیری دختر ها بهتر است یا پسرها؟توانایی یادگیری دختر ها بهتر است یا پسرها؟

توانایی یادگیری دختر ها بهتر است یا پسرها؟

حتما شما هم بار ها این چیز ها را شنیده اید که مغز پسر ها بزرگ تر از دختر ها است یا توانایی یادگیری دختر ها کیفیت بهتری نسبت به پسر ها دارند. امروز سایت ابرتازه ها مقاله ای کامل و جامع راجع به تفاوت دختر ها و پسر ها برای شما کاربران عزیز تهیه کرده است.

توانایی یادگیری دختر ها بهتر است یا پسرها

دختران نسبت به پسران به مسائل و موارد به صورت عینی و جزئی نگاه می کنند

تفاوت دختر ها و پسر ها در یادگیری از نظر روانشناسی

کودکان به رفتارهای والدین توجه کرده و هنگام بازی نقش مشابه والدین همجنس خود را انتخاب می کنند به طوریکه در بازی دخترها نقش مادر و پسرها شغل پدر را انتخاب می کنند.دخترها در زمان کودکی به سراغ بازی‌هایی مانند خاله بازی و عروسک بازی می روند اما پسرها بیشتر بازی با تفنگ و ماشین را انتخاب می کنند.

دختران نسبت به پسران به مسائل و موارد به صورت عینی و جزئی نگاه می کنند به طور مثال دخترها مسائل ریاضی را با شکل یاد می گیرند اما پسرها به صورت کلی با مسائل روبه رو می شوند.

تفاوت دختر ها و پسر ها

درمغز دخترها نیمکره چپ و راست با همدیگر ارتباط دارند

 تفاوت اضطراب دانش آموزان دختر با دانش آموزان پسر

دانش آموزان دختر اضطراب های خود را با صحبت کردن با دوستان و خانواده اما پسرها این حالت را با تحرک بدنی تخلیه می کنند.

 تفاوت دختر ها و پسر ها در مسئولیت پذیری

دخترها در هر شرایط روحی، استرس، شکست و نظم، مسئولیت شان را به تعویق نمی اندازند، اما پسرها با اولین استرس و اضطراب، به دلیل فشار زیاد و درگیری شدید با موضوعی که ذهن شان را آزار می دهد، مسئولیت هایشان را فراموش می کنند.

 تفاوت مغز دختر ها با پسر ها

درمغز دخترها نیمکره چپ و راست با همدیگر ارتباط دارند، اما در مغز پسرها این دو نیمکره از ارتباط اندکی با یگدیگر برخوردارند. دانش آموزان دختر می توانند کارهایی همچون حرف زدن، کار با رایانه، انجام تکلیف و خوردن را در یک زمان انجام دهند اما پسرها فقط یک کار را می توانند انجام دهند.

 نتیجه: با توجه به مباحث بالا بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت در یادگیری وجود دارد که این نشان دهنده این است که دخترها نسبت به پسرها فعال تر  و درس خوان تر هستند.

منبع:yjc.ir

Save

روانشناسی کودک

آرشیو

رفع مشکل بی خوابی کودکان به روش فربر

بی خوابی کودکان, رفع مشکل بی خوابی کودکان, روش فربر برای درمان بی خوابی کودک بی خوابی کودکان, رفع مشکل بی خوابی کودکان در...

دیدگاه کاربران