تست هوش تصویری تعداد هندوانه ها تست هوش تصویری تعداد هندوانه ها

تست هوش تصویری تعداد هندوانه ها

در این تست هوش تصویری می خواهیم تعداد هندوانه ها را که در عکس زیر می بینید محاسبه کنیم. به نظر شما در مجموع چند هندوانه داریم؟ جواب تست هوش در پایین صفحه با شرح کامل آمده است.

تست هوش تصویری تعداد هندوانه ها , معمای تصویری

معما و تست هوش

↓↓↓

 ↓↓

 ↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

پاسخ تست هوش تصویری تعداد هندوانه ها

ممکن است جواب های شما ۵، ۶ یا ۸ باشد. اما کدامیک درست است؟؟

سوال اینست که چند هندوانه داریم. یعنی برای ساختن این عکس چند هندوانه استفاده کردیم. در اینصورت اینکه بخواهیم یک چهارم های بریده شده هندوانه ها را با هندوانه های نصفه پر کنیم، درست نیست (شکل اول)

حال اگر در نظر بگیریم که هندوانه های نصفه، دو به دو متعلق به یک هندوانه بوده اند، نتیجه می گیریم که ۶ هندوانه داشته ایم. (شکل دوم) که البته این جواب قابل قبول است.

اما اگر دقیقتر نگاه کنیم، از روی خطوط پوست هندوانه های نصفه، می توان نتیجه گرفت که هیچ کدام، دو به دو متعلق به یک هندوانه نیستند و در واقع ۴ هندوانه بوده اند که نصف هر کدام، در این تصویر قرار گرفته اند. یعنی ۸ هندوانه بکار برده ایم. (شکل سوم)

معمای سخت , معمای تصویری

معمای تصویری

معمای سخت , معمای تصویری

تست هوش تصویری با جواب ؛ تعداد هندوانه ها

معمای سخت , معمای تصویری

تست هوش تصویری

منبع:ihoosh.ir

معما و تست هوش

آرشیو

13 تست هوش ریاضی جدید تصویری با جواب

تست هوش ریاضی جدید تصویری این تست هوش ریاضی جدید تصویری از نظر دشواری اکثرا در سطح متوسط قرار دارند و انتظار می‌رود حل...