بستن تبلیغ
زنی که سر شوهر عمه متجاوزش را برید/ این زن، اسطوره زنان ترک شده + تصویرزنی که سر شوهر عمه متجاوزش را برید/ این زن، اسطوره زنان ترک شده + تصویر

زن روستایی در ترکیه ای است به اسطوره ای در میان زنان ترک تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل
انتخاب ؛ “نوین یلدریم” مدت ۸ ماه توسط شوهر عمه اش “نورالدین قادر” مورد
تجاوز جنسی قرار گرفت و این امر باعث یک بارداری ناخواسته شد.

این اتفاق زمانی رخ داد که شوهر این زن که
یک کارگر فصلی است برای کار به یک روستای دیگر رفت و این زن در خانه تنها
بود که شوهر عمه اش از دیوار خانه او بالا می رفت و از او عکس میگیرد و سپس
تهدید به انتشار آنها میکند و پس از آن به زور به او تجاوز میکرد.

اما اینبار او که از این وضعیت خسته شده
بود منتظر آن مرد شیطان صفت شد و زمانیکه او از دیوار پایین پرید با اسلحه
پدرش ۲ بار به او شلیک کرد و سپس یک گلوله هم به آلت تناسلی او زد و
زمانیکه فهمید او مرده است سرش را از تنش جدا کرد و درحالیکه سر بریده او
را به دست داشت به میدان دهکده رفته و فریاد زد این سر مردی است که عصمت
مرا لکه دار کرده است از این به بعد باید به فرزندان من بگویید بچه های
زنیکه عصمتش را زنده کرد.

2,687
0

حوادث

آرشیو

دوستم حمید ، دختری را باردار کرد و گردن من انداخت!

میثم پسر دانشجویی است که در اثر رفاقت با یکی از همکلاسی هایش دچار مشکل شده است. پسر جوان نمی دانست همکلاسی اش حدود...