عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها

عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها

تست هوش تصویری اندازه سیب ها, عکس تست هوش با جواب

جدیدترین تست هوش تصویری

تعدادی سیب در اندازه های مختلف داریم. بدون توجه به رنگ سیب ها، آیا می توانید مشخص کنید چند سایز مختلف سیب در اختیار داریم؟

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ تست هوش اندازه سیب ها

۷ سایز متفاوت سیب در اختیار داریم.

منبع:ihoosh.ir

معما و تست هوش

آرشیو

13 تست هوش ریاضی جدید تصویری با جواب

تست هوش ریاضی جدید تصویری این تست هوش ریاضی جدید تصویری از نظر دشواری اکثرا در سطح متوسط قرار دارند و انتظار می‌رود حل...