ضرب المثل های چینی به همراه معنی فارسیضرب المثل های چینی به همراه معنی فارسی

ضرب المثل های چینی به همراه معنی فارسی

ضرب المثل های چینی,ضرب المثل چینی با معنی,ضرب المثل های چینی با ترجمه,دانلود ضرب المثل های چینی,دانلود کتاب ضرب المثل های چینی,ضرب المثل های معروف چینی

ضرب المثل های چینی,ضرب المثل های چینی با معنی,ضرب المثل های چینی با ترجمه,دانلود ضرب المثل های چینی,دانلود کتاب ضرب المثل های چینی,ضرب المثل های معروف چینی

ضرب المثل های چینی

آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .

آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد .

راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد .

موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند .

مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی .

هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم .

بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست .

هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .

همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند .

مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد .

آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد .

عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.

انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست .

اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن .

با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد .بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد.

مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.

«عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد.

یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

ضرب المثل های چینی,ضرب المثل های چینی با معنی,ضرب المثل های چینی با ترجمه,دانلود ضرب المثل های چینی,دانلود کتاب ضرب المثل های چینی,ضرب المثل های معروف چینی

مثل چینی : آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .
مثل چینی : آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد .
مثل چینی : راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد .
مثل چینی : موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند .
مثل چینی : مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی .
مثل چینی : هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم .
مثل چینی : بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست .
مثل چینی : هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .
مثل چینی : همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند .
مثل چینی : مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد .
مثل چینی : آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد .
مثل چینی : عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.
مثل چینی : انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست .
مثل چینی : اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن .
مثل چینی : با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد . بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد .
مثل چینی : مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.
مثل چینی : «عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد.
مثل چینی : یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.

حتما بخوانید:  ریشه ضرب المثل گربه و موش با هم ساختند وای به حال بقال

ضرب المثل های چینی,ضرب المثل های چینی با معنی

• 死马当活马医 si ma dang huo ma yi
o سعی کن با یک اسب مرده مانند اسب زنده رفتار کنی
o مفهوم: تلاش برای انجام غیرممکن ها

• 见风转舵 jian feng zhuang duo
o با دیدن باد، سکان را بگردان
o مفهوم: در زمان بروز مشکلات، وضعیت خود را تغییر دادن

• 一代不如一代 yi dai bu ru yi dai
o این نسل، بدتر از آن نسل
o مفهوم: نسل بعدی، بدتر از نسل فعلی ( در مقام اعتراض و شکایت)

• 富不过三代 fu bu guo san dai
o ثروت، به ۳ نسل بعدی منتقل نمی شود
o مفهوم: نادر بودن کسب ثروت بدون تلاش

• 三十年河东三十年河西 san shi nian he dong san shi nian he si
o سی سال رود شرقی، سی سال رود غربی
o مفهوم: تغییر اقبال و مسیر زندگی افراد در گذر زمان

• 十年风水轮流转 shi nian feng shui lun liu zhuang
o شانس، هر ۱۰ سال یکبار، تغییر می کند
o مفهوم: گردش ده سال یکبار شانس، دور سر هر فرد

• 穷则变,变则通 qiong ze bian, bian ze tong
o اگر درمانده هستی، تغییر کن؛ موفق می شوی
o مفهوم: در مواقع درماندگی، تغییر می تواند موجب خلق فرصت ها شود

• 一颗老鼠屎坯了一锅粥 yi ke lao shu shi huai le yi guo zhou
o یک فضله موش، یک کاسه فرنی برنج را از بین می برد
o مفهوم: یک چیز ناجور و خراب برای از بین بردن مجموعه ای از چیزها کافی است

• 防人之心不可无 fang ren zhi xin bu ke wu
o با دیگران با احتیاط رفتار کن
o مفهوم: مراقب افرادی که عمداً قصد آزار دیگران را دارند بودن

• 害人之心不可有 hai ren zhi xin bu ke you
o قلب کسی را نرنجان
o مفهوم: معمولا پس از ضرب المثل فوق بکار می رود

• 看天吃饭 kan tian chi fan
o به آسمان بنگر و سپس برنج بخور
o مفهوم: مدد خواستن از کائنات در کشت محصول

• 以古讽今 yi gu fen jin
o یاد دیروز کن و امروز را مسخره کن
o مفهوم: گذشته ممکن است بهتر از زمان حال باشد

ضرب المثل های چینی,ضرب المثل های چینی با معنی,ضرب المثل های چینی با ترجمه,دانلود ضرب المثل های چینی,دانلود کتاب ضرب المثل های چینی,ضرب المثل های معروف چینی

• 骑驴找马 qi lu zhaoma
o در حالیکه سوار بر خرت هستی به اسب هم نگاهی بینداز
o مفهوم: ( در جستجوی کار) به داشتۀ خود قانع بودن و سپس به دنبال شرایط بهتر بودن

حتما بخوانید:  ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 به همراه معنی

• 三个和尚没水喝 san ge he shang mei shui he
o سه راهب، آب برای نوشیدن ندارند
o مفهوم: آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک

• 做一天和尚撞一天钟 zhou yi tian he shang zhuang yi tian zhong
o یک راهب هر روز [به صورت تکراری]، زنگ کلیسا را به صدا در می آورد
o مفهوم: پرهیز از انجام تکراری و سطحی یک کار

• 一厢情愿 yi xiang qing yuan
o فقط یک طرف ، علاقمند است
o مفهوم: عدم تمایل جمع برای یک کار و صرفاً نظر مثبت یک نفر

• 剃头摊子一头热 ti tou tan zi yi tou re
o یک طرف آرایشگر، گرم است
o مفهوم: اگر دو طرف یک موضوع، هم نظر نباشند، کار گره می خورد

• 水能载舟,亦能覆舟shuǐ néng zài zhōu, yì néng fù zhōu
o آب هم می تواند قایق را به جلو براند و هم آن را غرق کند
o مفهوم: هر چیزی می تواند یک نفع و یک ضرر داشته باشد

• 天下乌鸦一样黑 tiān xià wū yā yí yàng hēi
o تمامی کلاغ های دنیا سیاهند
o مفهوم: بعضی از قوانین طبیعت قابل تغییر نیست. یا
تمامی افراد از یک رده، خصوصیات واحد دارند. مثلاً: همۀ فالگیرها، دروغگو هستند.

منبع:tebyan.net

ضرب المثل و داستان

آرشیو

نمونه های ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ

ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ, ضرب المثل با معنی, ضرب المثل حیوانات ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ, ضرب المثل با معنی در این مطلب از ابرتازه...