متن تبریک روز جوان | جملات زیبا برای روز جوانمتن تبریک روز جوان | جملات زیبا برای روز جوان

متن تبریک روز جوان | جملات زیبا برای روز جوان

تبریک روز جوان , متن تبریک روز جوان , جملات زیبا برای روز جوان

جوانی ، سرمایه بی بدیل هست ، بر شانه های من نشسته و مرا به آینده ای روشن می برد . جوانی ، با دست های توانمندش ، هیچ آرزویی را محال نمی داند و چشم های خوش بین همیشه اش ، هیچ مقصدی را دور نمی انگارد .

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

متن تبریک روز جوان

جوانی، بهاران زندگانی و ارزشمندترین هدیه ای است که دست روزگار تنها یک بار فرصت بهره گیری از آن را به آدمی می بخشد. نشاط و شادابی،تحرک و قدرت و انگیزه های بلند رویش و پویش، ره آورد بوستان جوانی است

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

روز جوان

شوکت روزگار، عزت برقرار و سعادت زندگانى، محصول باغ جوانى است.

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

اس ام اس روز جوان

جوانی، بهترین فرصت آدمی برای پس انداز تمام خوش بختی های جهان است.

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

تبریک روز جوان اس ام اس

خداوندا ، بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم !

جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن !

روزهای جوانی ، دلنشین اند ؛ دلنشین تر از نگاه لیلی ؛ خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق

جوانی ، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست . . .

روز جوان مبارک باد

روز جوان,اس ام اس روز جوان

چند جمله ی زیبا در مورد روز جوان

جوانى، هدیه‏اى الهى براى نیل به کمالات و ارتقاى درجات است.

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

اس ام اس مخصوص تبریک روز جوان

جوانى:

بانگ است و خروش نه آرام و خموش

تحرک شدید و فعال نه آرامش و انفعال

سرمستى و افراط‏کارى نه اعتدال و هوشیارى

خوش‏دل و سبک‏روح نه درمانده و مجروح

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

اس ام اس ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی . . .

روز جوان مبارک باد .

روز جوان,اس ام اس روز جوان

جملات زیبا در مورد جوانی

ای پسر هرچند تو جوانی , پیرو عقل باش, نگویم جوانی مکن, لیکن جوانی خویشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش. چنانچه ارسطالیس می گوید جوانی نوعی از جنون است .

حتما بخوانید:  تصاویری از نمونه های کیک روز جوان

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

جملات زیبا تبریک روز جوان

تمام هستی، در دست های من است و آرامش و اطمینان بی پایان گام هایم بر عرصه خاک، به هر سو می رود. تمام آرزوها، همه امیدها و باورهای آسمانی، در من به یقین می رسند و شادمانی هایم را هیچ هراس آینده ای به لرزه نمی اندازد؛ زیرا که من جوانم

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

تبریک روز جوان

با زَر خیلى کارها را مى‏توان انجام داد، ولى جوانى را نمى‏توان خرید

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

متن تبریک روز جوان

جوانی پلی میان کودکی و پیری است . خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند . ( کونان دوویل )

روز جوان مبارک

روز جوان,اس ام اس روز جوان

اس ام اس روز جوان

جوانی، سرمایه بی بدیل هستی، بر شانه های من نشسته و مرا به آینده ای روشن می برد . جوانی، با دست های توانمندش، هیچ آرزویی را محال نمی داند و چشم های خوش بین همیشه اش، هیچ مقصدی را دور نمی انگارد.

کارت پستال روز جوان

اس ام اس مناسبتی

آرشیو

متن زیبا و پیامک خسته نباشید گفتن

اس ام اس خسته نباشید, پیامک های خسته نباشید گفتن, خسته نباشید عاشقانه اس ام اس خسته نباشید, پیامک های خسته نباشید گفتن در...