داستان جالب باختن کاسپارف به شطرنج باز آماتورداستان جالب باختن کاسپارف به شطرنج باز آماتور

داستان, داستانهای آموزنده, داستان جالب باختن کاسپارف به شطرنج باز آماتور

داستان, داستانهای آموزنده, داستان جالب باختن کاسپارف به شطرنج باز آماتور

داستانهای آموزنده, داستان جالب باختن کاسپارف به شطرنج باز آماتور

در این مطلب از ابرتازه ها داستان جالب باختن کاسپارف به شطرنج باز آماتور را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

کاسپارف شطرنج باز معروف در بازی شطرنج به یک آماتور باخت. همه تعجب کردند و علت را جویا شدند. او گفت اصلاً در بازی با او نمیدانستم که آماتور است، برای این با هر حرکت او دنبال نقشه ای که در سر داشت بودم. گاهی به خیال خود نقشه اش را خوانده و حرکت بعدی را پیش بینی می کردم. اما در کمال تعجب حرکت ساده دیگری می دیدم. تمرکز می کردم که شاید نقشه جدیدش را کشف کنم. آنقدر در پی حرکتهای او بودم که مهره های خودم را گم کردم. بعد که مات شدم فهمیدم حرکت های او از سر بی مهارتی بود. بازی را باختم اما درس بزرگی گرفتم.

تمام حرکتها از سر حیله نیست آنقدر فریب دیده ایم و نقشه کشیده ایم که حرکت صادقانه را باور نداریم و مسیر را گم می کنیم و می بازیم بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم این است که:

نصفه نیمه می‌شنویم، یک چهارم می‌فهمیم، هیچی فکر نمی‌کنیم و دو برابر واکنش نشان می دهیم!

منبع: pandamoz.com

حتما بخوانید:  آشنایی با بازی قدیمی رزین کا در قلعه سر

داستان

آرشیو

داستان اخلاقی من گاو هستم

داستان اخلاقی در مورد رفتار با کودکان, داستان اخلاقی من گاو هستم, داستان خواندنی داستان اخلاقی در مورد رفتار با کودکان, داستان اخلاقی من...