عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقاییعکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی
عکس پروفایل تلگرام گل, عکس پروفایل گلها, عکس گل برای پروفایل تلگرام , عکس گل برای پروفایل واتساپ, گلهای بنفشه آفریقایی, تصاویر زیبا برای پروفایل تلگرام, عکس گل زیبا برای پروفایل دخترونه

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل, عکس پروفایل گلها

عکس گل برای پروفایل تلگرام , عکس گل برای پروفایل واتساپ

عکس پروفایل تلگرام گل, عکس پروفایل گلها

گلهای بنفشه آفریقایی, تصاویر زیبا برای پروفایل تلگرام

تصاویر زیبا برای پروفایل تلگرام, عکس گل زیبا برای پروفایل دخترونه

عکس گل برای پروفایل تلگرام, عکس گل برای پروفایل واتساپ

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

گلهای بنفشه آفریقایی, تصاویر زیبا برای پروفایل تلگرام

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

تصاویر زیبا برای پروفایل تلگرام, عکس گل زیبا برای پروفایل دخترونه

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی یکی از زیباترین گیاهان گلداراست که نه تنها دارای گلهایی زیبا بلکه شاخ و برگ آن نیز از جذابیت خاصی برخورداراست زادگاه این گل افریقای شرقی است. در بنفشه آفریقایی برگهای سبز مخملی و کرک‌دار روی ساقه فشرده و کوتاه قرار دارند. بنفشه آفریقایی نسبت به طول روز بی تفاوت است و به همین علت در طول سال گل می‌دهد.

رنگ گلهای بنفشه آفریقایی متنوع و به رنگ بنفش- آبی- قرمز – صورتی- سفید ظاهر می‌شوند. گلها به صورت کم پر و پر پر و پرچمها طلایی و به طرز زیبایی از وسط گلها بیرون زده‌اند بطوری که تناقض در رنگ پرچمها و گلبرگها گل را به صورت یکی از زیباترین مینیاتورهای گیاهی در آورده است.

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

پرورش بنفشه آفریقایی در محیط کم نور

 در صورتی که بخواهیم بنفشه آفریقایی را در محیط سرپوشیده و کم نور پرورش دهیم می توانیم از لامپ های فلورسنت (مهتابی) استفاده کنیم، این لامپ ها باید در فاصله سی تا چهل سانتی متری گل بنفشه آفریقایی نصب شوند. لازم نیست چراغ ها به طور مرتب روشن باشند، بلکه می توانید در ساعات مشخص چراغ ها را خاموش کنید. مزیت استفاده از نور مصنوعی برای پرورش بنفشه آفریقایی نسبت به نور آفتاب اینست که برگ ها دچار سوختگی نخواهند شد.

آبیاری بنفشه آفریقایی

در مورد مقدار آب و فاصله زمانی بین دو آبیاری گل بنفشه آفریقایی عواملی چون نور، گرما، خاک، جنس و حجم گلدان و سن گیاه دخالت دارد. ریشه بنفشه آفریقایی نسبت به آب زیاد حساس است و دچار پوسیدگی می گردد. بنابراین بهتر است در مورد مقدار و دفعات آبیاری توجه بیشتری داشته باشید و این کار را با دقت و احتیاط کامل انجام دهید.

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی

عکس پروفایل تلگرام گل | گلهای بنفشه آفریقایی