معرفی هنر دولچه دوزی کازرونمعرفی هنر دولچه دوزی کازرون

معرفی هنر دولچه دوزی کازرون

در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر دولچه دوزی کازرون آشنا می نماییم. برای آشنایی با این هنر با ما همراه باشید.

صنایع دستی کازرون ٬ هنر دولچه دوزی ٬ هنرهای دستی ایران

صنایع دستی کازرون ٬ هنر دولچه دوزی

واژه دلو ، عربی و به معنی آوند آب کشی و ظرفی است که بیشتر از پوست و گاهی فلز می سازند و با آن ، آب از چاه می کشند. این لغت به طور مقلوب و به صورت دول و به همین معنی استعمال می شود . در زبان فارسی ترکیب دولاب در متون نظم و نثر پارسی به کار رفته است .

دولچه شکل مصغر همین واژه است که در کازرون معمول است . ظرف مخروطی شکل که از پوست دباغی شده (چرم) و یا مشک آبخوری سوراخ شده یک عشایر ساخته شده که با سه پایه چوبی روی زمین قرار می گیرد و سری از چوب دهانه آن را مسدود می کند.

سر و پایه دولچه را چوب تراشان (خراطان) محلی درست می کنند و اغلب به طرز زیبایی رنگ می کنند و اطراف دولچه را با چرم ها و تسمه های رنگین و آیینه دوزی تزیین می کنند.

دولچه کازرونی ، تا قبل از لوله کشی آب و پیدا شدن یخچال و سرد کن های مختلف ، وسیله خوبی برای خنک نگه داشتن آب بود و همراه با گیوه مخصوص (ملکی) سوغات مطلوب این شهر برای جاهای دیگر شمرده می شد اما با گسترش شبکه لوله کشی و فراوانی یخچال ، این فراورده صنعتی دستی نیز از مصرف افتاد و هنرمندان این صنعت نیز به سایر مشاغل روی آوردند.

صنایع دستی کازرون ٬ هنر دولچه دوزی ٬ هنرهای دستی ایران

صنایع دستی کازرون ٬ هنر دولچه دوزی

صنایع دستی کازرون ٬ هنر دولچه دوزی ٬ هنرهای دستی ایران

صنایع دستی کازرون ٬ هنر دولچه دوزی ٬ هنرهای دستی ایران

هنر دولچه دوزی

منبع:kazerunsfu.ac.ir

حتما بخوانید:  آشنایی با هنر نقاشی قهوه خانه ای

هنرهای دستی و ترسیمی

آرشیو

آشنایی با هنر زری بافی در ایران

هنر زری بافی در ایران, زری بافی, هنرهای دستی و سنتی هنر زری بافی در ایران, زری بافی در این مطلب از ابرتازه ها...