داستان دکتر حسابی و شاگردشداستان دکتر حسابی و شاگردش

داستان دکتر حسابی و شاگردش

بیوگرافی دکتر حسابی, دکتر حسابی, زندگی نامه دکتر حسابی

در این مطلب از ابرتازه ها داستان دکتر حسابی و شاگردش را بیان می نماییم. برای خواندن این داستان با ما همراه باشید.

شاگردان دکتر حسابی, داستان دکتر حسابی و شاگردش

شاگردان دکتر حسابی, داستان دکتر حسابی

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت: شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید. من که نمی خواهم موشک هوا کنم. می خواهم در روستایمان معلم شوم.

دکتر جواب داد: تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا، نخواهد موشک هوا کند.

منبع: asriran.com

داستان

آرشیو

داستان اخلاقی من گاو هستم

داستان اخلاقی در مورد رفتار با کودکان, داستان اخلاقی من گاو هستم, داستان خواندنی داستان اخلاقی در مورد رفتار با کودکان, داستان اخلاقی من...