داستان دکتر حسابی و شاگردش داستان دکتر حسابی و شاگردش

داستان دکتر حسابی و شاگردش

بیوگرافی دکتر حسابی, دکتر حسابی, زندگی نامه دکتر حسابی

در این مطلب از ابرتازه ها داستان دکتر حسابی و شاگردش را بیان می نماییم. برای خواندن این داستان با ما همراه باشید.

شاگردان دکتر حسابی, داستان دکتر حسابی و شاگردش

شاگردان دکتر حسابی, داستان دکتر حسابی

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت: شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید. من که نمی خواهم موشک هوا کنم. می خواهم در روستایمان معلم شوم.

دکتر جواب داد: تو اگر نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا، نخواهد موشک هوا کند.

منبع: asriran.com

196
0

داستان

آرشیو

داستان پر زیبا دشمن طاووس از مثنوی معنوی

داستان پر زیبا دشمن طاووس, حکایت های مثنوی معنوی, داستانهای مثنوی مولانا داستان پر زیبا دشمن طاووس, حکایت های مثنوی معنوی در این مطلب...

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ