ازدواج با محارم حرام است؛ با کی محرم هستیم؟ازدواج با محارم حرام است؛ با کی محرم هستیم؟

ازدواج با محارم

ارتباط با محارم, ازدواج با محارم در ایران, ازدواج با محارم در وهابیت

در این مطلب از ابرتازه ها درباره حکم ازدواج با محارم توضیحاتی بیان می نماییم. برای بالا بردن دانش خود در این زمینه با ما همراه باشید.

حکم ازدواج با محارم, راههای محرم شدن, محارم, محرم شدن فزرند خوانده

حکم ازدواج با محارم, راههای محرم شدن

زنان از سه راه به مردان محرم می شوند و ازدواج با محارم حرام می باشد.

زنان به مردان از سه راه محرم مى‏ شوند: نسب، رضاع و ازدواج. کسانى که از راه نسب به انسان محرم ‏اند، عبارت‏ اند از:

۱. پدر و مادر و هر چه بالا روند (مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ)؛

۲. اولاد و هر چه پایین روند (مانند نوه و نتیجه)؛

۳. خواهر و برادر و هر چه پایین روند (مانند خواهرزاده و برادرزاده)؛

۴. عمو و عمه و هر چه بالا روند (مانند عمو و عمه پدر و مادر)؛

۵. دایى و خاله و هر چه بالا روند (مانند دایى و خاله پدر یا مادر).

کسانى که از راه رضاع (شیردادن) به انسان محرم مى‏ شوند، همان‏هایى ‏اند که از راه نسب محرم هستند(مانند پدر و مادر و اولاد و خواهر و برادر و عمو و عمه و دایى و خاله رضایى و نیز مانند مادرزن رضاعى و دختر زن رضاعى و زن پدر رضاعى و زن پسر رضاعى).

کسانى که از راه ازدواج به انسان محرم مى‏ شوند، عبارت‏ اند از:

۱. مادر زن و هر چه بالا روند (مانند مادر مادرزن)؛

۲. دختر زن و هر چه پایین رود مانند دختر دختر زن)؛

۳. زن پدر (نامادرى) و هر چه بالا رود (مانند زن اجداد)؛

۴. زن پسر، یعنى عروس و هر چه پایین رود (مانند زن نوه و نتیجه).

منبع:
توضیح المسائل مراجع، م ۲۳۸۴ – ۲۳۸۹ و ۲۴۷۲ و ۲۴۶۴

احکام دینی

آرشیو

روزه نگرفتن به خاطر امتحان چه حکمی دارد؟

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحان امتحانات پایان ترم دانش آموزان و دانشجویان همزمان شده با ماه مبارک رمضان بنابراین برای بسیاری این سوال...