متن کوتاه روز جهانی کودک و پیام های تبریکی روز کودکمتن کوتاه روز جهانی کودک و پیام های تبریکی روز کودک

متن کوتاه روز جهانی کودک و پیام های تبریکی روز کودک

متن کوتاه روز جهانی کودک متن تبریک روز جهانی کودک متن زیبا در مورد کودکان پیام تبریک روز کودک پیام های تبریکی روز کودک

متن کوتاه روز جهانی کودک , پیام های تبریکی روز کودک

متن کوتاه روز جهانی کودک

دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو می کنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه

قدم بگذاریم!

روز کودک مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

متن برای تبریک روز کودک

من کودکم یاد آور بهاران، روشن تر از رخسار سبزه زاران

می آیم از کانون عشق و ایمان از سرزمین ایران

روز کودک مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

 تبریک روز کودک

روز کودک است کاش کودک بودم

در بستر تنهایی ام

کسی لالایی کودکانه

می خواند برایم؟..

روز کودک مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

متن کوتاه روز جهانی کودک

امروز یه روز خوبه

روز قشنگ کودک

تبریک میگم بچه ها

روز شما مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

اس ام اس تبریک روز کودک

روز جهانی کودک را به شما کودکان عزیز تبریک می گویم.امیدوارم تمام بچه های دنیا در صلح و آرامش زندگی کنند و شاد و سرحال باشند

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

مطلب زیبا برای روز کودک

یک روز در جهان

مخصوص کودک است

روزی پر از امید،

خوب و مبارک است

گویند کودکان

گل های عالمند

زیباترین گل جهان،

رخسار کودک است

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

پیام های تبریکی روز کودک

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است

کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است

کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

متن روز کودک

کاش میشد بچـگی را زنده کرد / کودکی شد کودکانه گـریه کرد . . .

شعر قهر قهر تا قیامت را سرود ! / آن قیامت که دمــــی بیشتر نبود . . .

فاصله با کودکی هایمان چه کرد ؟ / کاش میشد بچگانه خـــــــــنده کرد !

روز جهانی کودک مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

 تبریک روز کودک

مردم موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند.

روز کودک مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

متن تبریک روز کودک

همه نگران این هستند که بچه هایشان به حرف آنها گوش نمیدهند

اما نگرانی مهمتر این است که بچه ها همیشه به تماشای شما مینشینند

روز کودک مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

متن برای تبریک روز کودک

اگر روزی می آمد که جهان خواب هیچ کودکی را نمی دید، بی شک صداقت به آخر می رسید و دوستی و مهربانی، پشت اندوه

های بزرگ بزرگ سالی هامان گم می شد.

روز کودک مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

پیام های تبریکی روز کودک

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است

کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است

کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

روز کودک مبارک

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

اس ام اس تبریک روز کودک

با بوسه ای بر دستان کوچکت و تبسمی به نگاه مهربانت می گویم: فرزند دلبندم! روزت مبارک.

روز کودک مبارک . .

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

متن برای تبریک روز کودک

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است ، این یک هدیه ی ایزدی است ، پس آنرا از کودکان نگیریم . . .

روز کودک مبارک . .

متن برای تبریک روز کودک, تبریک روز کودک

پیامک روز کودک

اگر کودک به بزرگ تر سلام کرد، لازم است سلام او، به گرمی پاسخ داده شود؛ زیرا با این عمل، کودک احساس می کند دیگران

برای او احترام بسیاری قایلند.

روز کودک مبارک

متن کوتاه روز جهانی کودک و پیام های تبریکی روز کودک

گردآوری:بیتوته

اس ام اس مناسبتی

آرشیو

متن زیبا و پیامک خسته نباشید گفتن

اس ام اس خسته نباشید, پیامک های خسته نباشید گفتن, خسته نباشید عاشقانه اس ام اس خسته نباشید, پیامک های خسته نباشید گفتن در...