خواندن سوره سجده دار در نماز چه حکمی دارد؟خواندن سوره سجده دار در نماز چه حکمی دارد؟

احکام دینی

آرشیو

نظر مراجع درباره خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر

خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر, نظر مراجع درباره خروج از خانه بدون اجازه شوهر خروج زن از خانه, نظر مراجع درباره خروج...

حکم سوره سجده‌دار در نماز , سوره سجده‌دار قرآن, خواندن سوره سجده دار در نماز

سوره سجده‌دار, سوره سجده‌دار قرآن, خواندن سوره سجده دار در نماز

سوره سجده‌دار قرآن, خواندن سوره سجده دار در نماز

در این مطلب از ابرتازه ها درباره خواندن سوره سجده دار در نماز توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی نمایید.

در پاسخ به سوال “اگر کسی در نمازش عمداً یا سهواً یکی از سوره های سجده دار را بخواند حکم نمازش چیست و چه وظیفه ای دارد؟” آمده است:

در نماز واجب، خواندن سوره‌های سجده دار جایز نیست و اگر عمداً یا سهواً یکی از آن سوره‌ها را بخواند تا به آیه‌ی سجده برسد باید بنابر احتیاط واجب سجده‌ی تلاوت را بجا آورد و برخیزد و اگر سوره تمام نشده آن را تمام کند و نماز را به آخر برساند سپس نماز را اعاده کند. و اگر قبل از رسیدن به آیه‌ی سجده متوجه شد احتیاط واجب آن است که سوره را رها کند و سوره‌ دیگری بخواند و نماز را تمام کند و سپس نماز را اعاده نماید.

منبع: afkarnews.ir

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ