آموزش تغییر ظاهر بوت با تکه های ورق طلا و چسب چوب آموزش تغییر ظاهر بوت با تکه های ورق طلا و چسب چوب

آموزش مرحله ای تزیین کفش, تزیین کفش با ورق طلا و چسب چوب, تغییر ظاهر بوت

آموزش مرحله ای تزیین کفش, تزیین کفش با ورق طلا و چسب چوب, تغییر ظاهر بوت

تزیین کفش با ورق طلا و چسب چوب, تغییر ظاهر بوت

در این مطلب از ابرتازه ها آموزش تغییر ظاهر بوت را بیان می نماییم. خیلی ساده برای خود کفش های خاص درست کنید. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی نمایید.

آموزش مرحله ای تزیین کفش, تزیین کفش با ورق طلا و چسب چوب, تغییر ظاهر بوت

وسایل لازم برای تغییر بوت با ورق طلا و چسب چوب

آموزش مرحله ای تزیین کفش, تزیین کفش با ورق طلا و چسب چوب, تغییر ظاهر بوت

ورق های طلا را مانند نمونه به تکه های نامساوی برش می زنیم

آموزش مرحله ای تزیین کفش, تزیین کفش با ورق طلا و چسب چوب, تغییر ظاهر بوت

ابتدا روی کفش را چسب چوب زده و بعد ورقه ها را روی چسب ها می گذاریم

آموزش مرحله ای تزیین کفش, تزیین کفش با ورق طلا و چسب چوب, تغییر ظاهر بوت

بعد از خشک شدن روی آن دوباره چسب چوب می زنیم

آموزش مرحله ای تزیین کفش, تزیین کفش با ورق طلا و چسب چوب, تغییر ظاهر بوت

آموزش مرحله ای تزیین کفش و بوت ساده

منبع : cafemod.ir

هنر در خانه

آرشیو

آموزش درست کردن زیر لیوانی با درب بطری

درست کردن زیر لیوانی, آموزش ساخت زیر لیوانی, کاربردهای درب بطری درست کردن زیر لیوانی, آموزش ساخت زیر لیوانی در این مطلب از ابرتازه...

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ