حرکت غیر ورزشی تضعیف روحیه به سبک راجر فدررحرکت غیر ورزشی تضعیف روحیه به سبک راجر فدرر

برترین مطالب تفریحی

آرشیو

شعر طنز گونه و خنده دار من طلاق می خواهم

شعر طنز درباره طلاق, شعر طنز گونه, شعر طنز من طلاق می خواهم شعر طنز درباره طلاق, شعر طنز گونه در این مطلب از...

این کار کار اشتباهی بود از یه بازیکنی که قهرمان این ورزش هست بعیده
چون هنگام این بازی ورزشگاه باید در سکوت باشه تا حواس بازیکن پرت نشه این
کار کار اشتباهی بود

[http://www.aparat.com/v/fAxGT]


بستن تبلیغ
بستن تبلیغ