حرکت غیر ورزشی تضعیف روحیه به سبک راجر فدررحرکت غیر ورزشی تضعیف روحیه به سبک راجر فدرر

این کار کار اشتباهی بود از یه بازیکنی که قهرمان این ورزش هست بعیده
چون هنگام این بازی ورزشگاه باید در سکوت باشه تا حواس بازیکن پرت نشه این
کار کار اشتباهی بود

[http://www.aparat.com/v/fAxGT]


برترین مطالب تفریحی

آرشیو

شعر طنز آموزش دقیق ماساژ پا با شیر

شعر طنز آموزش دقیق ماساژ پا با شیر, شعر طنز, شعر طنز اجتماعی شعر طنز آموزش دقیق ماساژ پا با شیر, شعر طنز در...