استخدام گروه مهندسی آی کن در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، اهواز و رشتاستخدام گروه مهندسی آی کن در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، اهواز و رشت

    کارفرما : گروه مهندسی آی کن
    محل های استخدام مورد نیاز : تهران , کرمان , اصفهان , رشت , مشهد , اهواز
    تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
    تاریخ ثبت : ۵ بهمن ۱۳۹۱
    تاریخ انقضا : ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ 


عناوین شغلی مورد نیاز


کد ۳۵: مدیر فروش نرم افزار های مالی و منابع انسانی

تخصص های مورد نیاز : آشنایی
با نحوه شرکت در مناقصات، عقد قراردادها و قواعد بازرگانی، اصول مالی و
منابع انسانی، امکان حضور در مأموریتهای درون و برون شهری، تسلط بر راهبری
گروه، فنون مذاکره و رویکردهای فروش، فناوری اطلاعات ، مهارت های ارتباطی
با مشتریان
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا

حداقل سابقه کار :
۳سال

محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحاً آقا


کد۳۰: کارشناس فروش نرم افزار(مالی، منابع انسانی و اداری)

تخصص های مورد نیاز : آشنایی
با نحوه شرکت در مناقصات ، عقد قراردادها و قواعد بازرگانی، امکان حضور در
مأموریتهای درون و برون شهری، تسلط نسبی به فناوری اطلاعات، مسلط به فنون
مذاکره و رویکردهای فروش، آشنایی با اصول مالی و منابع انسانی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

حداقل سابقه کار :
۱سال

محل استخدام : تهران , کرمان , اصفهان
شرایط : ترجیحاً آقا، رشته های مرتبط


کد ۴۰:پشتیبان نرم افزار (مالی، منابع انسانی و اداری)

تخصص های مورد نیاز : مسلط بهSQL Server، آشنابه مفاهیم وب ، IIS
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی

محل استخدام : تهران , کرمان , رشت , مشهد , اصفهان , اهواز
شرایط : ترجیحاً آقا، آشنا به اصول مالی و منابع انسانی،
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،


کد ۴۹:کارشناس متخصص تحلیل و طراحی فرآیند کسب و کار (سازمان الکترونیک و BPMS)

تخصص های مورد نیاز : مسلط بهSQL Server، آشنابه مفاهیم وب و IIS
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحاً آقا، ایده پرداز، خلاق، به صورت برون سپاری و یا پروژه ای
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،


کد ۵۳:مسئول مستندات فنی

تخصص های مورد نیاز : مسلط به ICDL ، آشنا به SQL Server و IIS، آشنا به امور اداری، فنی و دفتری
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی

حداقل سابقه کار :
۱سال

محل استخدام : تهران
شرایط : آشنا به بایگانی و مستندسازی
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , رشته های مرتبط،


کد ۵۶:برنامه نویس C# (کارشناس توسعه سامانه های سازمان الکترونیک/کارشناس تولید زیرساخت)

تخصص های مورد نیاز : C#,SQL Server,ASP.Net
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا آقا
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , رشته های مرتبط،

حتما بخوانید:  استخدام مشاور کسب و کار چه مزایایی دارد؟


کد ۵۷:برنامه نویسDelphi (کارشناس توسعه سامانه های مالی و منابع انسانی)

تخصص های مورد نیاز : Delphi, SQL Server
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا آقا
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , رشته های مرتبط،


کد ۵۸: برنامه نویس وب (کارشناس تولید محصول)

تخصص های مورد نیاز : JavaScript, CSS, HTML, SQL Server یا JQuery
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد

محل استخدام : تهران , اصفهان
شرایط : ترجیحا آقا
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , رشته های مرتبط،


کد ۱۵: مسئول امور اداری

تخصص های مورد نیاز : JavaScript, CSS, HTML, SQL Server یا JQuery
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی

حداقل سابقه کار :
۲سال

محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا خانم
رشته های تحصیلی قابل قبول : رشته های مرتبط،


کد ۲۳: کارشناس حسابداری

تخصص های مورد نیاز : مسلط به ICDL ، نرم افزار های مالی و حسابداری، حقوق و دستمزد و بیمه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی

حداقل سابقه کار :
۲سال

محل استخدام : تهران
شرایط : ترجیحا خانم
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری , مدیریت مالی , رشته های مرتبط،


متن آگهی

استخدام در گروه مهندسی آی کــــــــــن


گروه مهندسی آی کن به منظور تامین بخشی از سرمایه انسانی مورد نیاز خود در
شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، اهواز و رشت از میان دانش آموختگان
خلاق، پر انرژی و با انگیزه دعوت به همکاری می نماید:


 کد۳۵:
**

مدیر فروش نرم افزار های مالی و منابع انسانی**

 مقطع تحصیلی: کارشناس، کارشناس ارشد و یا دکترا رشته‌های مرتبط

 تخصص های مورد نیاز:  آشنایی با نحوه شرکت در مناقصات،
عقد قراردادها و قواعد بازرگانی، اصول مالی و منابع انسانی، امکان حضور در
مأموریتهای درون و برون شهری، تسلط بر راهبری گروه، فنون مذاکره و
رویکردهای فروش، فناوری اطلاعات ، مهارت های ارتباطی با مشتریان

محل استخدام: تهران
توضیحات:

ترجیحاً آقا، حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

 

کد۳۰:
**

کارشناس فروش نرم افزار(مالی، منابع انسانی و اداری)**
مقطع تحصیلی:

کارشناس یا کارشناس ارشد رشته‌های مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

آشنایی با نحوه شرکت در مناقصات ، عقد قراردادها و قواعد بازرگانی، امکان حضور در مأموریتهای درون و برون شهری، تسلط نسبی به فناوری


اطلاعات، مسلط به فنون مذاکره و رویکردهای فروش، آشنایی با اصول مالی و منابع انسانی
محل استخدام:

تهران، کرمان ، اصفهان

توضیحات: ترجیحاً آقا ، حداقل ۱ سال سابقه مرتبط


 


کد ۴۰:
**

پشتیبان نرم افزار (مالی، منابع انسانی و اداری)**
مقطع تحصیلی:

کاردان یا کارشناس رشته‌های مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

مسلط بهSQL Server، آشنابه مفاهیم وب ، IIS
محل استخدام:

تهران، کرمان، رشت، مشهد، اصفهان، اهواز

حتما بخوانید:  استخدام مشاور کسب و کار چه مزایایی دارد؟

توضیحات: ترجیحاً آقا، آشنا به اصول مالی و منابع انسانی


 


کد ۴۹:
**

کارشناس متخصص تحلیل و طراحی فرآیند کسب و کار (سازمان الکترونیک و BPMS)**
مقطع تحصیلی:

کاردان، کارشناس و یا کارشناس ارشد رشته‌های مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

مسلط بهSQL Server، آشنابه مفاهیم وب و IIS
محل استخدام:

تهران

توضیحات: ترجیحاً آقا، ایده پرداز، خلاق، به صورت برون سپاری و یا پروژه ای


 

کد ۵۳:
**

مسئول مستندات فنی **

مقطع تحصیلی: کاردان یا کارشناس رشته کامپیوتر  نرم افزار یا سخت افزار و یا مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

  مسلط به ICDL ، آشنا به SQL Server و IIS، آشنا به امور اداری، فنی و دفتری

محل استخدام: تهران
توضیحات:

آشنا به بایگانی و مستندسازی

کد
۵۶:
**

برنامه نویس C# (کارشناس توسعه سامانه های سازمان الکترونیک/کارشناس تولید زیرساخت) **
مقطع تحصیلی:

کارشناس یا کارشناس ارشد رشته کامپیوتر  نرم افزار یا سخت افزار و یا مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

 C#,SQL Server,ASP.Net

محل استخدام: تهران
توضیحات:

ترجیحاً آقا

کد ۵۷:
**

برنامه نویسDelphi  (کارشناس توسعه سامانه های مالی و منابع انسانی) **
مقطع تحصیلی:

کارشناس یا کارشناس ارشد رشته کامپیوتر  نرم افزار یا سخت افزار و یا مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

  Delphi, SQL Server

محل استخدام: تهران
توضیحات:

ترجیحاً آقا


 


کد ۵۸:
**

برنامه نویس وب (کارشناس تولید محصول) **
مقطع تحصیلی:

کارشناس یا کارشناس ارشد رشته کامپیوتر  نرم افزار یا سخت افزار و یا مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

  JavaScript, CSS, HTML, SQL Server  یا JQuery

محل استخدام: تهران، اصفهان
توضیحات:

ترجیحاً آقا


 


کد ۱۵:
**

مسئول امور اداری **
مقطع تحصیلی:

کاردان یا کارشناس رشته های مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

  مسلط به ICDL ، آشنا به امور اداری و دفتری، بایگانی، مستندسازی و اتوماسیون اداری

محل استخدام: تهران
توضیحات:

ترجیحاً خانم، حداقل ۲ سال سابقه مرتیط


 

کد ۲۳:
**

کارشناس حسابداری **

 

مقطع تحصیلی: کاردان یا کارشناس حسابداری، مدیریت مالی و رشته های مرتبط
تخصص های مورد نیاز:

  مسلط به ICDL ، نرم افزار های مالی و حسابداری، حقوق و دستمزد و بیمه

محل استخدام: تهران
توضیحات:

ترجیحاً خانم، حداقل ۲ سال سابقه مرتبط

 

*
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم درخواست کار به سایت www.ican.ir مراجعه نمایند.

*در صورت ارسال رزومه به ایمیل icanoffice@ican.ir ، درج کد مربوطه در بخش subject ایمیل الزامی است

سینما

آرشیو

خلاصه داستان سریال بچه مهندس + عکس بازیگران

سریال بچه مهندس داستان و سرگذشت پسری است که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده و با روایت های گوناگون تا دهه نود می رسد....