شعر زیبای معرفت نیست در ایـن معرفت آموختگان اثر فریدون تَوَلَلیشعر زیبای معرفت نیست در ایـن معرفت آموختگان اثر فریدون تَوَلَلی

شعر زیبای معرفت نیست در ایـن معرفت آموختگان اثر فریدون تَوَلَلی, اشعار فریدون توللی, بیوگرافی فریدون تَوَلَلی

شعر زیبای معرفت نیست در ایـن معرفت آموختگان اثر فریدون تَوَلَلی, اشعار فریدون توللی

شعر زیبای معرفت نیست در ایـن معرفت آموختگان اثر فریدون تَوَلَلی, اشعار فریدون توللی

در این مطلب از ابرتازه ها شعر زیبای معرفت نیست در ایـن معرفت آموختگان اثر فریدون تَوَلَلی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید.

فریدون تَوَلَلی (۱۲۹۸، شیراز – ۹ خرداد ۱۳۶۴، تهران) شاعر ایرانی بود.شعر توللی عمدتاً شعری عاشقانه، رمانتیک و احساساتی است:با تصاویر، واژه‌ها و ترکیب‌های فریبندۀ خوشاهنگ، که با بیان شاعرانۀ احساسات فردی، بیش از هر چیز از کامجویی‌های جسمانی سخن می‌گوید؛ و توفیق وی در شاعری، به‌سبب همین شعرهاست. توللی در سرودن شعر عاشقانه به شیوۀ نو، روزگاری پیشرو و نظریه‌پرداز بوده‌است و در این زمینه سهم بزرگی دارد.

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

ای خوشـــــا دولت دیــدار دل افـــروختگان

دلـــــــم از صحبت ایـن چرب زبانان بگرفت

بعد از این دست من و دامن لب دوختگان

عاقـــبت بر ســـر بازار فـــــریبم بفـــروخت

نـــاجوانــمردی ایـــن عـــاقبت انــدوختگان

شـرمشان باد زهنگــامه رسوایی خویش

این متـــاع شـــرف از وسوسه بفروختگان

یار دیـــرینه چنان خاطرم از کینه بسوخت

که بنــــــــالید به حالـــم دل کین توختگان

خوش بخندیــد رفیقان که درین صبح مراد

کهنـــه شد قصه ما تا به سحر سوختگان

گردآوری:بیتوته

شعر و ترانه

آرشیو

شعر زیبای از تتق کبریا صورت لطف خدا اثر شاه نعمت‌الله ولی

شعر زیبای از تتق کبریا صورت لطف خدا اثر شاه نعمت‌الله ولی, شعرهای شاه نعمت‌الله ولی, زندگی نامه شاه نعمت الله ولی شعر زیبای...