بازی معمایی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس بازی معمایی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

بازی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس, بازی تصاویر پنهان, معما و تست هوش

بازی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس, بازی تصاویر پنهان

بازی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس, بازی تصاویر پنهان

در این مطلب از ابرتازه ها بازی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس را ارائه می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

تصویر پنهان شده در عکس های زیر را ظرف مدت سی ثانیه یا کمتر بیابید:

بازی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس, بازی تصاویر پنهان

به این عکس نگاه کنید. به دنبال یک ببر بگردید که در این تصویر پنهان شده

بازی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس, بازی تصاویر پنهان

قورباغه پنهان در عکس را بیابید

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب تست هوش تصویر پنهان در عکس :

بازی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس, بازی تصاویر پنهان

بازی تصاویر پنهان

بازی پیدا کردن تصویر پنهان در عکس, بازی تصاویر پنهان

تصویر پنهان در عکس را بیابید

گردآوری:بیتوته

معما و تست هوش

آرشیو

13 تست هوش ریاضی جدید تصویری با جواب

تست هوش ریاضی جدید تصویری این تست هوش ریاضی جدید تصویری از نظر دشواری اکثرا در سطح متوسط قرار دارند و انتظار می‌رود حل...