3 تست هوش تصویری + جواب3 تست هوش تصویری + جواب

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب, معمای جالب

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

در این مطلب از ابرتازه ها ۳ تست هوش تصویری را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

تست هوش اول:

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

چه کسانی خواهند مرد؟! 

تست هوش دوم :

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

عدد زیر خودرو چه شماره ای است 

تست هوش سوم:

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

در تصویر بالا چند شماره می بینید ؟

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

ΔΔΔΔ

جواب تست هوش:

تست هوش اول:

این تست هوش دو حالت دارد . C و B ، سنگ قهوه ای بعد از برخورد ب نرده ب روی فرد c می افتد و باعث ب حرکت در امدن سنگ ابی میشود و سنگ ابی ب روی سنگ قهوه ای می افتد سر میخورد و ب پایین می افتد و در سرازیری فرد B را له میکند

جواب دوم

E توپ سنگی رو میندازه بعد تک تیرانداز از روبرو به   Eشلیک میکنه و اونو میکشه و بعد توپ به یکی از پره ها برخورد  و سپس روی C میفته و اونو میکشه و بعد توپ آبی هم در اثر حرکت پره ها سرازیر میشه و B رو میکشه

تست هوش دوم:

شکل را بچرخانیم

شماره۸۷ بدست می اید

تست هوش سوم:

ده حالت امکان پذیر است

تست هوش تصویری, معمای تصویری با جواب

تست هوش تصویری ریاضی

گردآوری:بیتوته

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش یافتن تفاوت ها در عکس

تست هوش یافتن تفاوت ها در عکس, بازی تفاوت ها, پازل شباهت ها و تفاوت ها تست هوش یافتن تفاوت در عکس, بازی تفاوت...