تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس + جوابتست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس + جواب

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس, تست هوش تصویری

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

در تصویر بالا یک « گرگ » مخفی شده است که ۹۰% افراد نمیتوانند زیر ۱۰ ثانیه آن را پیدا کنند

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

به تصویر بالا دقت کنید زیر ۱۵ ثانیه شارژری که به گوشی متصل است را پیدا کنید

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

در تصویر بالا یک « پاندا » مخفی شده است، افرادیکه بتوانند زیر ۱۰ ثانیه آن را پیدا کنند ؛ قطعا از

تیزبینی و دقت بالایی برخوردارند

••••

••••

••••

••••

••••

••••

تست هوش تصویری

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

جواب تست هوش تصویر پنهان در عکس را بیابید:

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

 تصویر پنهان در عکس

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

تصویر پنهان در عکس را بیابید

بازی تصاویر پنهان, تست هوش پیدا کردن تصویر پنهان در عکس

تست هوش تصویری با جواب 

گردآوری:بیتوته

معما و تست هوش

آرشیو

معمای تصویری پیدا کردن عدد گمشده

معمای تصویری پیدا کردن عدد گمشده امروز هم یه معمای تصویری جالب رو برای شما انتخاب کردیم که با پیدا کردن پاسخ معما ،...