چندین بار تجاوز به دختر از طریق دوستان فیسبوکی!!چندین بار تجاوز به دختر از طریق دوستان فیسبوکی!!

یک دختر ۱۴ ساله در دبی مورد تجاوز جنسی دوستانی که در فیس بوک با آنها آشنا شده بود قرار گرفت.

به گزارش نامه به نقل از انتخاب ، “س.م” در ابتدا با
“م.ف” آشنا شد؛بعدها او تهدید شد که اگر با او قرار شخصی نداشته باشد به
خانواده اش خبر میدهد که با او دوست شده،او نیز با او در دبی قرار گذاشت
ولی پسر او را به زور به خانه ای برد و مورد تجاوز جنسی قرار داد.

پس از اینکه او در خیابان رها شد با یکی دیگر از
دوستانش که در فیس بوک با او آشنا شده بود تماس گرفت تا او را به خانه
برساند اما او نیز از فرصت استفاده کرد و او را دو روز در هتل حبس کرد و
بهمراه دوستش بارها به او تجاوز جنسی کردند.

او پس از رها شدن از دست این دو نفر با دوست فیس بوکی
دیگری که در پلیس دبی بود تماس گرفت تا حق او را بگیرد اما او نیز بهمراه
برادرش او را به بیابانهای اطراف بردند و بارها مورد تجاوز قرار دادند و در
بیابان رها کردند.

او در بیابان سرگردان بود که پلیس او را یافت و از جریان با خبر شد سپس از روی آدرس فیس بوک تمامی متهمان را دستگیر کرد.

حتما بخوانید:  بهترین ماشین پلیس های در دنیا

حوادث

آرشیو

ماجرای آزار جنسی دانش آموزان یک مدرسه در غرب تهران

ماجرای آزار جنسی دانش آموزان دبیرستانی در غرب تهران ماجرای آزار جنسی گروهی : ماجرای تکان‌دهنده اذیت و آزار گروهی دانش‌آموزان یک دبیرستان پسرانه...