آموزش تصویری دوخت چین دور تختآموزش تصویری دوخت چین دور تخت

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت, تزیین تخت کودک

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

چین دور تخت کودک معمولا به تخت جلوه زیبایی داده و در عین حال اتاق او را مرتب و تمیز نشان می دهد. در این مطلب از ابرتازه ها آموزش تصویری دوخت چین دور تخت را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

روش دوخت چین دور تخت :

تمام راهنمایی های زیر برای دوخت چین دور با طول ۳۶ سانتیمتری تخت است.

می توانید چین دور را با چین های بسیار زیاد بدوزید و یا اینکه فقط دارای چند چین خیلی ساده باشد.

برای دوخت این چین دور، می‌توان از ۴ مستطیل که دو به دو با هم برابر هستند، استفاده کرد: دو مستطیل برای کناره‌های تخت و دو مستطیل دیگر هم برای قسمت‌های جلویی تخت.

اکنون سه طرف هر مستطیل را حدود ۱ سانتیمتر تا زده و با اتو کاملا صاف کنید. سپس آن را با کمک چرخ خیاطی بدوزید (تصاویر ۱ و ۲).

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

سه طرف هر مستطیل را حدود ۱ سانتیمتر بدوزید

حالا چند بند بلند که قرار است قست بالای کار قرار بگیرد، آماده کنید. برای این کار، از پارچه مورد استفاده تان، ۴ عدد نوار با پهنای حدود ۱۵ سانتی‌متر برش بزنید.

طول نوارهای کناره‌های تخت باید ۱۵۲ سانتیمتر و طول نوارهای مربوط به طرف جلویی تخت باید ۲۵۴ سانتی‌متر باشد.

البته برای اینکار مجبور می شوید چندین نوار آماده کرده و به یکدیگر بدوزید تا به اندازه کافی بلند شوند.

اکنون نوارها را از وسط تا زده و از پشت پارچه، لبه های بازشان را بدوزید و سپس نوار را برگردانید. بدین ترتیب نوارهایی با پهنای ۷/۵ سانتی متر دارید (تصویر ۳).

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

نوارهایی با پهنای ۷/۵ سانتی متر بدوزید

در این مرحله باید لبه بالای پارچه های مستطیلی که قبلا آماده کرده بودید را کمی بیش از پهنای نوارهای آماده شده، به طرف پشت پارچه برده و لبه آن را به پارچه بدوزید.

در واقع با این کار شما لیفه می دوزید. نوارهای آماده شده را که به صورت بندی بلند در آمده‌اند، از درون این لیفه عبور دهید (تصویر ۴).

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

نوارهایی با پهنای ۷/۵ سانتی متر بدوزید

اکنون نوار را از درون لیفه آماده، رد کرده و یک طرف را نگهدارید و لیفه را بکشید تا چین دار شود.

سپس یک طرف لیفه را با پارچه ای مناسب، بدوزید و محکم کنید (تصاویر ۵ و ۶).

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

نوار را از درون لیفه رد کرده یک طرف لیفه را با پارچه ای مناسب، بدوزید

مراحل ۴ و ۵ را برای تمام مستطیل‌ها انجام دهید.

اکنون کمی ولکرو (چسبک، بست قلاب)، تا اندازه ای که بتوان به دور میله تخت، تا زد، برش زده و قسمت حلقه دار (چسبناک) آن را مانند تصاویر ۷، به روی یک طرف لیفه تخت بدوزید.

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

ولکرو را تا اندازه ای که بتوان به دور میله تخت، تا زد، به روی یک طرف لیفه تخت بدوزید

وقتی چسبک را دور میله تخت بچرخانید، باید به راحتی نوار، بچسبد و لیفه را سرجای خود نگهدارد (تصویر ۸).

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

وقتی چسبک را دور میله تخت بچرخانید

همین کار را با طرف های دیگر لیفه های نوارهای کناره های تخت انجام دهید و به دور میله های تخت متصل کنید (تصویر ۹).

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

همین کار را اطراف لیفه های تخت انجام دهید و به دور میله‌های تخت متصل کنید

اکنون نوارهای جلویی تخت را با همان روش چین دار، مانند تصویر ۱۰، آماده کنید.

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

اکنون نوارهای جلویی تخت را با همان روش چین دار آماده کنید

می توانید قسمت نوار جلویی تخت را به دو بخش برش بزنید تا چین هایتان منظم باشند و در یک جا به شکل نامناسبی جمع نشوند.

به اندازه دور لبه تخت، مانند تصویر ۱۱، چسبک برش بزنید و آن را برای چسباندن چین دور به تخت آماده کنید.

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

به اندازه دور لبه تخت، چسبک برش بزنید

پس از آماده کردن چسبک، نوار چین دور را مانند تصویر ۱۲ به لبه زیرین تخت متصل کنید.

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

پس از آماده کردن چسبک، نوار چین دور را به لبه زیرین تخت متصل کنید

در پایان تمام چین ها را کاملا در کل چین دور تخت، پخش کنید و برای زیبایی کار، روی گوشه های تخت، پاپیون درست کرده و به چین دور بدوزید(تصویر ۱۳).

آموزش تزیین تخت, دوخت چین دور تخت

برای زیبایی کار، روی گوشه های تخت، پاپیون درست کرده و به چین دور بدوزید

چین دور تخت کودک تان آماده است.

منبع : zendegionline.ir

هنر در خانه

آرشیو

آموزش ساخت تل سر دخترانه

آموزش ساخت تل سر دخترانه اگر دوست دارید تل سر‌های متنوع و خاصی داشته باشید می‌توانید خودتان در خانه آن‌ها را با وسایل ساده...