چند نمونه ضرب المثل انگلیسی با ترجمهچند نمونه ضرب المثل انگلیسی با ترجمه

ترجمه ضرب المثل های انگلیسی, ضرب المثل انگلیسی با ترجمه, ضرب المثل های انگلیسی

ترجمه ضرب المثل های انگلیسی, ضرب المثل انگلیسی با ترجمه

ترجمه ضرب المثل های انگلیسی, ضرب المثل انگلیسی با ترجمه

در این مطلب از ابرتازه ها چند نمونه ضرب المثل انگلیسی با ترجمه را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید.

First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

You can not serve God and mammon

هم خدا خواهی و هم دنیای دون

Spare the rod and spoil the child

کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد

Curses come home to roost

تف سر بالا به صاحبش برمیگردد

two people can do – better than one can alone

دو تا فکر بهتر از یک فکره

 take a chance while it is available

 شانس یک بار در خونه آدم رو می زنه

Action speaks louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

A great ship must have deep water

هر که بامش بیش برفش بیشتر

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

هیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.

You saw nothing, you heard nothing

شتر دیدی ندیدی.

You  may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.

There is honour among thieves

سگ سگ را نمی خورد

To dance to a person’s tune

به ساز کسی رقصیدن

Like water off a duck’s back

چون گردکان بر گنبد

You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

گنج بی مار و گل بی خار نیست.

گردآوری:بیتوته

ضرب المثل و داستان

آرشیو

نمونه های ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ

ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ, ضرب المثل با معنی, ضرب المثل حیوانات ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ, ضرب المثل با معنی در این مطلب از ابرتازه...