مواردی که رباگرفتن حلال استمواردی که رباگرفتن حلال است

رباگرفتن, ربا خواری, گناه ربا خواری

رباگرفتن, ربا خواری, گناه ربا خواری

رباگرفتن, ربا خواری

در این مطلب از ابرتازه ها مواردی که رباگرفتن حلال است را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

ربا در لغت به معنای زیادی است که معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، یا قرض دادن به شرط زیادی را ربا می‌گویند که از آن، در باب تجارت سخن گفته‌اند.

در چند مورد ربا حلال است که عبارتند از:

۱- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد؛

۲- زن و شوهر دائمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست؛

۳- پدر و فرزند اگر از یکدیگر ربا بگیرند حرام نیست، لیکن بین مادر و فرزند، مشهور از فقها فرموده‌اند، ربا حرام است.

منبع: afkarnews.ir

احکام دینی

آرشیو

احکام خواندن نماز میت چیست؟

احکام نماز میت, احکام خواندن نماز میت, طریقه خواندن نماز میت احکام نماز میت چیست؟ نماز مَیّت از نمازهای واجب است که بر جنازۀ...