بستن تبلیغ
لحظه تصادف دلخراش و مرگ آنی یک زوج جوان + عکسلحظه تصادف دلخراش و مرگ آنی یک زوج جوان + عکس

لحظه تصادف دلخراش و مرگ آنی یک زوج جوان + عکس

لحظه تصادف دلخراش , مرگ آنی

 عکس فوق لحظه دلخراش زوج موتور سواری را نشان می دهد که در یکی از شهرهای در کشور چین از چراغ قرمز با سرعت زیاد رد شده و قصد عبور از خیابان را دارند که با خودرویی برخورد کرده و هر دو نفر آنها پرتاب شده و در جا جان می دهند.

1,518
0

حوادث

آرشیو

دوستم حمید ، دختری را باردار کرد و گردن من انداخت!

میثم پسر دانشجویی است که در اثر رفاقت با یکی از همکلاسی هایش دچار مشکل شده است. پسر جوان نمی دانست همکلاسی اش حدود...