اس ام اس فلسفی عاشقانه و جملات با مفهوم فروردین ۹۳اس ام اس فلسفی عاشقانه و جملات با مفهوم فروردین ۹۳

اس ام اس فلسفی

آرشیو

پیامک های های فلسفی و پرمعنا

اس ام اس های فلسفی زیبا, اس ام اس های فلسفی عاشقانه, پیامک های های فلسفی و پرمعنا اس ام اس های فلسفی عاشقانه,...

اس ام اس فلسفی عاشقانه و جملات با مفهوم فروردین ۹۳

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی عاشقانه , جملات با مفهوم , اس ام اس های فلسفی

 پیامک های فلسفی , جملات عاشقانه با مفهوم

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

فرق من با بقیه رو کسی می فهمه که
فرق داره برام با بقیه

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

دست و بالم از حرف خالیست
هر چه هست تویى و تو حرف ندارى

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

آرزو کردم میان بى کسى هاى دلم
لااقل یادم به قلبت تا ابد مهمان شود

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•
.

ماهی هم پرواز کرد
حتی شوری دریا هم برای نمک گیر کردنش کافی نبود

.

•.•.•.•.•.• جملات عاشقانه با مفهوم •.•.•.•.•.•

 جملات کوتاه زیبا با مفهوم , جملات عاشقانه فلسفی

اس ام اس , اس ام اس فلسفی , پیامک جدید

•.•.•.•.•.• جملات عاشقانه با مفهوم •.•.•.•.•.•

.

برای مردن لازم نیست عزرائیل بیاید
همین که تو نیای کافی ست

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی •.•.•.•.•.•

غمگینم…
همانند جوانی که لحظه ی اعدام
به گریه مادرش می خندد
خاطرش آمد که بچه گی اش گفته بود
خنده ات آرامم می کنه پسرم

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

سبز یا سرخ
گاز زده ام همه ی سیب های جهان را
هیچ کدام طعم لبخند های تو را ندارند
.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

از آن روز که رفته ای
کارت شارژ ها را سیگار می خرم
و با خیابان ها حرف می زنم!
همین طوری پیش برود گوشی را هم باید بفروشم کفش بخرم

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

دوست داشتنت هوس نیست
که باشد و نباشد
نفس است
تا باشم و باشی

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

کجایی ؟
هی پشت این گوشی جای شماره گریه ام را می گیرم
مجنون تنها نرو رفتنتون سخته واسه همه بمون

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

سایه ام عاشق سایه ات شده
می خواستم ببینم آیا می توانیم همسایه شویم

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

دیگر به خوابم هم نمیاید
درکش می کنم همخوابی با دیگران تمام وقتش را گرفته

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

تو با هر سیب کرم خورده ای
وسوسه می شوی برو
تو از بهشت قلب من رانده شدی
در بهشت ماندن لایق هر کس نیس

.

•.•.•.•.•.• جملات با مفهوم فروردین ۹۳ •.•.•.•.•.•

.

بودن و یا نبودنت مهم نیست
آنقدر دوستت دارم که به حضورت نیازى نیست
همانند خدا که هست اما نیست

.

•.•. اس ام اس فلسفی عاشقانه و جملات با مفهوم فروردین ۹۳ .•.•

.

دستتو بذار رو قلبت
گذاشتى؟
بذار دیگه
صداشو می شنوى؟
آرزومه سال ها بتپه حتى اگه برا من نباشه

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی •.•.•.•.•.•

.

گفتمش نقاش را نقشى بکش از معرفت
با قلم نقش تورا باوسعت دریا کشید

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

خدایا همه از تو می خواهند بدهى اما من از تو میخواهم بگیرى
خستگى ، دلتنگى و غصه ها را از لحظه لحظه ى روزگار همه ى آنهایى که دوستشان دارم

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

شده در خلوت تنهایى خود یاد یک خاطره شادت بکند؟
لرزه بر قلب و دلت اندازد؟
تویى آن خاطره ى خلوت تنهایى من

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

صحبت از دیروز و امروز نیست
من در فردایى که خیلى هم دور نیست
طناب دار دور گردن همه ى غصه هایت می بینم

.

•.•.•.•.•.• اس ام اس های فلسفی عاشقانه •.•.•.•.•.•

.

غصه هایت را با قاف بنویس
آنگاه می توانى به راحتى از آنها بگذرى
قصه زندگیت بى غصه باد

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ