معمای پرونده قتل با جواب درستمعمای پرونده قتل با جواب درست

معمای پرونده قتل با جواب درست

تست هوش با جواب ، معمای پرونده قتل , معما با جواب درست , murder puzzle right answer

معمای پرونده قتل با جواب درست

معمای پرونده قتل

 

در طول هفته گذشته چهار پرونده قتل به اداره پلیس شهر رسید. بر اساس تحقیقات انجام شده، اطلاعات زیر درباره مظنون و محل وقوع جرم در این پرونده‌ها به دست آمده است:

 

– خانم قرمز از چاقو استفاده کرده است، ولی نه در کتابخانه.

– قتل دیگری به کمک طناب و در فرودگاه به وقوع پیوسته که البته توسط آقای آبی انجام نشده است.

– قتلی که در موزه به وقوع پیوسته با اسلحه‌گرم انجام شده و در هنگام وقوع قتل دیگر، آقای ارغوانی در کتابخانه حضور نداشته است.

– آقای آبی هیچ‌گاه در موزه نبوده و خانم بنفش هم از طناب استفاده نکرده است.

– احتمال استفاده از چوب بیس‌بال در آشپزخانه ۵۰ درصد است.

 

با توجه به اطلاعات بالا آیا می‌توانید تعیین کنید که هر مظنون کجا و با چه وسیله‌ای مرتکب جنایت است؟

 

چند توضیح:

 

۱- افراد نام‌برده شده، مظنونین به قتل و مکان‌های مشخص‌شده، محل وقوع قتل هستند.

۲- هر وسیله تنها توسط یک قاتل و هر مکان تنها محل وقوع یک قتل است.

۳- راه‌حل مدنظر، تعیین قاتل، محل و ابزار قتل است (چهار مظنون، چهار مکان، چهار ابزار).

 

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

 

جواب معما :

 

– قتل نخست: خانم قرمز + چاقو + آشپزخانه

– قتل دوم: آقای ارغوانی + طناب + فرودگاه

– قتل سوم: آقای آبی + چوب بیسبال + کتابخانه

– قتل چهارم: خانم بنفش + اسلحه‌گرم + موزه

 

منبع: zoomit.ir – abartazeha.ir

معمای پرونده قتل با جواب درست

معما و تست هوش

آرشیو

دو تست هوش سخت برای افراد باهوش

تست هوش سخت برای افراد باهوش تست هوش شماره ۱) در تصویر زیر چند اسب وجود دارد؟ تست هوش شماره ۲) فردی خانه ای...