آموزش گلدوزی با طرح مارپیچآموزش گلدوزی با طرح مارپیچ

آموزش گلدوزی با طرح مارپیچ

دوخت مارپیچ گلدوزی ، آموزش دوخت مارپیچ ، آموزش تصویری دوخت های گلدوزی ، انواع دوخت های گلدوزی

آموزش دوخت مارپیچ,آموزش گلدوزی با طرح مارپیچ

دوختی که امروز آموزش می دهیم باز هم بر پایه دوخت ساده دوزی انجام می شود :

بعد از کوک های ساده نخ دوم را از زیر کار به رو می آوریم

بعد از اینکه کوک ساده را در روی کار انجام دادیم ، دوباره از سر شروع به دوخت تزیینی می کنیم ، به این صورت که نخ دوم را از زیر کار به رو می آوریم .

آموزش دوخت مارپیچ,آموزش تصویری دوخت های گلدوزی

نخ را از بالا زیر کوک اول رد می کنیم و بعد از پایین از زیر کوک دوم، عبور می دهیم، نخ نباید کشیده شود

از زیر نخ کوک اول رد می کنیم و بعد از زیر نخ کوک دوم ، نخ را می کشیم تا به حدی که حالت مارپیچ بگیرد ، خیلی نباید کشیده شود .

کار را ادامه می دهیم تا یک دوخت مارپیچی ساده داشته باشیم .

آموزش دوخت مارپیچ,آموزش تصویری دوخت های گلدوزی

با یک نخ دیگر مانند دوخت قبلی ولی در جهت مخالف دوخت دو مارپیچی را انجام می دهیم

در ادامه می توانیم با اضافه کردن یک نخ متفاوت و یا همرنگ در جهت مخالف دوخت مارپیچ اول ، یک کوک دو مارپیچی داشته باشید .

آموزش دوخت مارپیچ,آموزش تصویری دوخت های گلدوزی

با یک نخ دیگر مانند دوخت قبلی ولی در جهت مخالف دوخت دو مارپیچی را انجام می دهیم

مراحل دوخت مارپیچ دوم هم مانند قبل فقط این بار سوزن در جهت  مخالف قبل حرکت می کند! برای دوخت یک دوخت مارپیچ دیگر هم به صورت زیر عمل می کنیم.

 

آموزش دوخت مارپیچ,آموزش تصویری دوخت های گلدوزی

در این مدل دوخت مارپیچ همه نخ ها را از روی کوک های ساده عبور می دهیم

 

آموزش دوخت مارپیچ,آموزش تصویری دوخت های گلدوزی

تصویر بالا دوخت کامل شده با مارپیچ کشیده است

 

نخ را از مابین کوک ها عبور می دهیم و می کشیم به صورتی که جاهای خالی با نخ مارپیچ پر می شود !

منبع : flowermaking.ir

آموزش گلدوزی با طرح مارپیچ

هنر در خانه

آرشیو

آموزش ساخت تل سر دخترانه

آموزش ساخت تل سر دخترانه اگر دوست دارید تل سر‌های متنوع و خاصی داشته باشید می‌توانید خودتان در خانه آن‌ها را با وسایل ساده...