تست هوش تصویری اختلاف تصاویر با جواب سری 4تست هوش تصویری اختلاف تصاویر با جواب سری 4

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب

تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب با دقت به تصویر زیر نگاه کنید: تست هوش تصویری با جواب سکّه ای...

تست هوش تصویری اختلاف تصاویر با جواب سری ۴

در سری ۴ تست هوش تصویری در تصاویر زیر تفاوت ها را با دقت و ظرافت پیدا کنید و بعد از پیدا کردن اختلاف تصاویر اونا رو با جوابهای مندرج در پایین صفحه مقایسه کنید. امیدواریم که همه تفاوت ها رو پیدا کرده باشین.

عکس تفاوت ها, تست هوش تصویری , اختلاف تصاویر با جواب سری 4

پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

بازی اختلاف تصاویر, پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

تفاوت ها را بیابید ، بازی پیدا کردن تفاوت ها

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

تست هوش جواب ، معما با جواب

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

تست هوش تصویری, تفاوت ها را بیابید

تست هوش تصویری اختلاف تصاویر با جواب سری ۴

دانلود بازی پیدا کردن تفاوت ها, پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ