بستن تبلیغ
پیشگیری از کمردرد با ورزشپیشگیری از کمردرد با ورزش

پیشگیری از کمردرد با ورزش

 درمان کمردرد با ورزش  ، مقابله با کمردرد ، ورزش و کمردرد ، طرز صحیح نشستن

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

فقط با رعایت چند مسئله ارگونومی ساده، در محل کار، خانه و در زندگی روزمره، می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در پیری به سراغ آدم‏ها می‏آید، راحت شد. تصور کنید که در هفتاد سالگی‏تان، به اندازه وقتی که ۲۵ ساله هستید، بتوانید تحرک داشته باشید؛ بدون اینکه دردهای رایج دوران پیری به سراغ شما بیاید.

 

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

نحوه صحیح بلند کردن اجسام

 

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

نحوه صحیح رانندگی

 

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردردنحوه صحیح نشستن

 

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

نحوه صحیح برداشتن کودک از زمین

 

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

نحوه صحیح حمل کردن اشیا

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

نحوه صحیح ایستادن برای انجام هر کاری

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

یک نرمش کششی بسیار مناسب

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

انجام کشش عضلات به صورت خوابیده

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

 

انجام حرکات نرمش برای پا

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

 

نرمشی دیگر برای پا

 پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

نرمشی جهت ستون فقرات

پیشگیری از کمردرد با ورزش | جلوگیری از کمردرد ، درمان کمردرد

نرمشی جهت کشش عضلات

پیشگیری از کمردرد با ورزش

پیشگیری از بیماری

آرشیو

6 نشانه کم آبی بدن را بشناسید

خطرات کم آبی بدن, رفع کم آبی بدن, نشانه کم آبی بدن رفع کم آبی بدن, نشانه کم آبی بدن در این مطلب از...