بستن تبلیغ
ضرب المثل با حرف ی | ضرب المثل های ایرانیضرب المثل با حرف ی | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ی | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ی , ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل با حرف ی

یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود !
یار در خانه وما گرد جهان میگردیم !
یار قدیم ، اسب زین کرده است !
یار، مرا یاد کنه ولو با یک هل پوک !
یا مکن با پیل بانان دوستی — یا بنا کن خانه ای در خورد پیل ![ سعدی ]

 یابو برش داشته !

یا بکش یا دانه ده یا قفس آزاد کن
یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش میشه !
یا خر میرد یا صاحب یا دنیا می ماند بی صاحب
یار را باید امتحان کرد تا پشیمانی نباشد
یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن
یارو آسمان و ریسمان را بهم می بافه
یا زنگی زنگ باش یا رومی روم
یا کوچه گردی یا خانه داری !
یا بخور یا بفکر خوردن باش
یا خدا یا خرما !
یکی رو تو ده راه نمی دادند سراغ کدخدارو میگرفت !
یک ارزن از دستش نمی ریزه !
یک مرده بنام به که صد زنده به ننگ !
یک انار و صد بیمار !
یک بز گر گله را گر میکند !
یک خورده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه !
یک داغ دل بس است برای قبیله ای !
یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب !
یک بار جستی ملخه، دو بار جستی ملخه، آخر نجستی ملخه !
یه بام و دو هوا !
یه پا چارق، یه پا گیوه !
یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست !
یه پول جیگرک سفره قلمکار نمیخواد !
یه تب یه پهلوان و میخوابونه !
یه تخته اش کمه !
یه جا میل و مناره را نمی بینه یه جا ذره رو در هوا میشماره !
یه چیز بگو بگنجه !
یه خونه داریم پنبه ریسه ، میون هفتاد ورثه !
یه دست به پیش و یه دست به پس !
یه دست صدا نداره !
یه دستم سپر بود، یه دستم شمشیر، با دندونام که نمیتونم بجنگم !
یه روده راست توی شیکمش نیست !
یه روزه مهمونیم و صد ساله دعاگو !
یه روز حلاجی میکنه سه روز پنبه از ریش ور میچینه !
یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون کره !
یه سوزن بخودت بزن و یه جوالدوز به مردم !
یه سیب و که به هوا بندازی تا بیاد پائین هزار تا چرخ میخوره !
یه شکم سیر بهتر از صد شکم نیم سیر !
یه عمر گدائی کرده هنوز شب جمعه رو نمیدونه !
یه کاسه چی صد تا سرناچی !
یه کفش آهنی میخواد و یه عصای فولادی !
یه کلاغ و چهل کلاغ !
یه گوشش دره یه گوشش دروازه !
یه لاش کردیم نرسید دو لاش کردیم که برسد !
یه مو از خرس کندن غنیمته !
یه مویز و چل قلندر !
یه نه بگو، نه ماه رو دل نکش !
یکی به نعل و یکی به میخ !
یکی چهارشنبه پول پیدا میکنه یکی گم میکنه !
یکی کمه، دوتا غمه ، سه تا خاطر جمه !
یکی مرد و یکی مردار شد یکی به غضب خدا گرفتار شد !
یکی میبره یکی میدوزد !
یکی میمرد ز درد بینوایی – یکی میگفت خانوم زردک میخواهی ؟!
یکی نون نداشت بخوره پیاز میخورد که اشتهاش واشه !
یکی یه دونه یا خل میشه یا دیوونه !
یک ارزن از دستش نمی ریزه !
یک بار جسی ملخک ، دو بار جسی ملخک ، آخر بدستی ملخک !
یک بزِ گر ، گله را گر می کنه !
یک پا پیش و یک پا پس بگذاشتن
یک پیرهن از او بیشتر پاره کرده ام
یک تیر و دو نشان کردن
یک جو از عقلت کم کن هر کاری دلت می خواد بکن
یک حمام خرابه چند تا جامه دار می خواد ؟
یک در بسته و هزار در باز
یک دل نه صد دل عاشق شده
یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم
یک روده ی راست در شکم نداشتن
یک سر داره و هزار سودا
یک شب که هزار شب نیست
یک گل از صد گلش شکفته بودن
یک من رفتم صد من آمدم
یک نفس ما داریم یک نفس او
یک نون از خونه قاضی در اومد سگش هم همراهش بود
یکی به نعل می زنه یکی به میخ !
یکیتان من باشید یکیتان نیم من
یکی را توی ده راه نمی دادند سراغ خونه ی کدخدا را می گرفت !
یکی مرد و یکی مردار شد یکی به غضب خدا گرفتار شد !
یکی می بُره یکی می دوزه !
یکی یکدونه یا خل میشه یا دیوونه !
یه پاپاسی تو جیبش نیست می خواد شمس العماره رو بخره !
یه پاش این دنیا یه پاش اون دنیاست !
یه دیوونه سنگی به چاه می اندازه که صد عاقل نمی تونه بیرون بیاره !
یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون کره !
یه ستاره توی آسمون نداره !
یه سیب رو که به هوا بندازی تا بیاد پائین هزار تا چرخ می خوره !
یه عمر گدایی کرده هنوز شب جمعه را نمی دونه !
یه کلاغ و چهل کلاغ !
یه گوشش دره یه گوشش دوازه !
یه وقت از سوراخ تو میره یه وقت از دروازه تو نمی ره !

منبع:بیتوته – بازنشر: www.abartazeha.com

ضرب المثل با حرف ی | ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل و داستان

آرشیو

داستان ضرب المثل دانه دیدی دام ندیدی

ضرب المثل دانه دیدی دام ندیدی, داستان ضرب المثل ها, ریشه ضرب المثل های فارسی ضرب المثل دانه دیدی دام ندیدی, داستان ضرب المثل...