نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع)نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع)

نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع)

زندگینامه حضرت موسی, معجزات حضرت موسی, نصیحت خدا به موسی

در این مطلب از ابرتازه ها ۴ نمونه نصیحت خداوند به حضرت موسی (ع) را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

حضرت موسی (ع), زندگینامه حضرت موسی, معجزات حضرت موسی

حضرت موسی (ع), معجزات حضرت موسی

خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد: ای موسی! سفارش مرا دربارۀ چهار چیز به خاطر بسپار.

از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت، امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحی کرد: ای موسی! سفارش مرا دربارۀ چهار چیز به خاطر بسپار؛

۱. تا ندانی که گناهانت را آمرزیده اند به عیب دیگران نپرداز.
۲. تا ندانی که گنجهای خدا تمام شده غم روزی مخور.
۳. تا نبینی که ملک و پادشاهی من از دست رفته به دیگری امیدوار نباش.
۴. تا مردۀ شیطان را نبینی از مکرش ایمن مباش.

======================
منابع:
زبده الاحادیث، جلداول، ص۴۴-۴۵
نصایح، نوشته مرحوم ایت الله مشکینی
المواعظ العددیه
احادیث الطلاب، احادیث امیرالمومنین(ع)
آموزه های اخلاقی در کلام معصومین(ع)

yjc.ir

مطالب مذهبی

آرشیو

تاریخ دقیق ایام فاطمیه چه روزی است؟

ایام فاطمیه, تاریخ دقیق ایام فاطمیه, تاریخ ایام فاطمیه ایام فاطمیه, تاریخ دقیق ایام فاطمیه در این مطلب از ابرتازه ها درباره تاریخ دقیق ایام...