چیستان کودکانه با جواب کوتاهچیستان کودکانه با جواب کوتاه

چیستان کودکانه با جواب کوتاه

چیستان جالب, چیستان کودکانه با جواب کوتاه

چیستان با جواب کوتاه برای کودکان

چیستان ۱-  او در هوا پر می زند شاد در پر زدن همتا ندارد؛ این مرغ بی آواز و بی بال دم دارد، اما پا ندارد.

چیستان ۲-  حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟

چیستان ۳-  آن چیست که یک چشم یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟

چیستان ۴-  آن چیست که همه جا هست؛ امّا نمی توانی آن را ببینی؟

چیستان ۵-  کدامیک از پرنده ها پر دارد امّا پرواز نمی کند؟

چیستان ۶-  آن چیست که خودش به اندازه یک انار و قدش به اندازه یک منار است؟

چیستان ۷-  می رود و سرش به سنگ می خورد؟

چیستان ۸-  آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟

چیستان ۹-  آن چه بچه ایست که وقتی به مادرش می رسد ناپدید می شود؟

چیستان ۱۰-  کدام حیوان است  که از هر طرفش نگاه کنی آدم را می درد؟

چیستان ۱۱-  آن چیست که بی صدا زنگ می زند؟

چیستان ۱۲-  آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگ تر می شود؟

چیستان ۱۳- چیست آن مرغ بی بال و پر؛ سرش را نبری، نگوید خبر

چیستان ۱۴-  آن چیست که روز را شروع می کند و کار را تمام؟

چیستان ۱۵- به زمینش می گذاری، ساکت می شود؛ در آغوشش می گیری، فریاد می زند.

چیستان ۱۶-  آن چیست که از چوب ساخته شده ، اما اره نمی شود؟

چیستان ۱۷-  آن چیست که سوراخ های فراوان دارد اما آب را در خود نگه می دارد؟

 

چیستان برای بچه ها, چیستان جالب

چیستان با جواب

 جواب ۱-  بادبادک
جواب ۲-  تخم مرغ
جواب ۳- تلویزیون
جواب ۴- هوا
جواب ۵- شترمرغ
جواب ۶- گلوله نخ
جواب ۷-  آب
جواب ۸-  خاک
جواب ۹-  رودخانه
جواب ۱۰- گرگ
جواب ۱۱-  آهن
جواب ۱۲-  گودال
جواب ۱۳-  نامه
جواب ۱۴-  حرف  ر
جواب ۱۵- زنگوله
جواب ۱۶- خاک اره
جواب ۱۷- اسفنج

منابع: tebyan.net –  rasoolfatahi.blogfa.com

چیستان کودکانه با جواب کوتاه

حتما بخوانید:  10 چیستان درباره نماز

سرگرمی کودکان

آرشیو

آموزش تصویری مرحله به مرحله کشیدن نقاشی خرس

آموزش تصویری مرحله به مرحله کشیدن نقاشی خرس در این مطلب از سایت ابرتازه ها آموزش تصویری نقاشی خرس رو برای شما بچه های...