دیدن فیلم شهوت انگیز فرد متاهل چه حکمی دارددیدن فیلم شهوت انگیز فرد متاهل چه حکمی دارد

دیدن فیلم شهوت انگیز فرد متاهل چه حکمی دارد

حکم دیدن فیلمهاى شهوت‏ انگیز  ، دیدن فیلم شهوت انگیز چه حکمی دارد ،  حکم دیدن فیلم شهوت انگیز برای متاهل

دیدن فیلم شهوت انگیز فرد متاهل چه حکمی دارد | فیلمهاى شهوت‏ انگیز ، حکم دیدن فیلمهاى شهوت‏ انگیز

دیدن فیلمهاى شهوت‏ انگیز براى فرد متأهل

س ۱۲۰۰: آیا دیدن فیلمهاى شهوت‏انگیز براى فرد متأهل جایز است؟

ج: اگر دیدن آنها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود، جایز نیست.

دیدن فیلم ویدئویى منحرف کننده ، به قصد نظارت

س ۱۲۰۳: دیدن فیلمهاى ویدئویى که گاهى تصاویر منحرف‌کننده‏اى دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‏هاى فاسد آنها براى ارائه به دیگران چه حکمى دارد؟

ج: دیدن این فیلمها اگر به منظور اصلاح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اینکه کسى که اقدام به این کار مى‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.

خرید و فروش و اجاره فیلمهاى ویدئویى مبتذل

س ۱۲۱۱: خرید و فروش و اجاره فیلمهاى ویدئویى مبتذل و همچنین ویدئو چه حکمى دارد؟

ج: اگر فیلم‏ها در بردارنده تصاویر زننده‏اى که شهوت را تحریک کرده و موجب انحراف و فساد مى‏شوند و یا مشتمل بر غنا و موسیقى مطرب و لهوى و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، تولید و خرید و فروش و اجاره فیلم‏ها و همچنین اجاره ویدئو براى استفاده از آن در این امور، جایز نیست.

منبع:سایت مقام معظم رهبری

دیدن فیلم شهوت انگیز فرد متاهل چه حکمی دارد

احکام دینی

آرشیو

روزه نگرفتن به خاطر امتحان چه حکمی دارد؟

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحان امتحانات پایان ترم دانش آموزان و دانشجویان همزمان شده با ماه مبارک رمضان بنابراین برای بسیاری این سوال...