زمان فضیلت نماز مغرب و عشازمان فضیلت نماز مغرب و عشا

زمان فضیلت نماز مغرب و عشا

احکام نماز ، نماز مغرب و عشا ، وقت نماز مغرب و عشا ، وقت فضیلت نماز مغرب و عشا

زمان فضیلت نماز مغرب و عشا | نماز ، احکام نماز

سوال: وقت فضیلت نماز مغرب و عشا چه موقع می باشد؟

امام خمینی(ره):
وقت فضیلت نماز مغرب از مغرب تا  موقع برطرف شدن حمره مغربیه در طرف مغرب می باشد و وقت فضیلت نماز عشا بعد از بر طرف شدن حمره مغربیه تا ثلث شب می باشد.
(تحریر الوسیله (عربی)، ۱۴۰۸هـ ق ، ج۱، ص ۱۳۷ و ۱۳۸، م ۶)

آیه الله اراکی(ره):
وقت فضیلت نماز مغرب از مغرب تا موقع برطرف شدن حمره مغربیه در طرف مغرب می باشد و وقت فضیلت نماز عشا بعد از برطرف شدن حمره مغربیه تا ثلث شب می باشد.
(عروه الوثقی، ۱۴۲۵هـ ق ، ج۱، ص ۳۸۶)

آیه الله بهجت(ره):
وقت فضیلت نماز مغرب بعد از پنهان شدن قرص خورشید از زمین مسطح فعلاً یا تقدیراً بوده و احتیاط مستحب این است که، سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود از بین برود.
و آخر وقت فضیلت نماز مغرب (از بین رفتن شفق می باشد) وقت فضیلت نماز عشا است تا ثلث شب.
(وسیله النجاه، ۱۴۲۳ هـ ق ، الثانیه، ج۱، ص ۱۷۴، م ۶۰۷)

آیه الله تبریزی(ره):
وقت فضیلت نماز مغرب از اول مغرب تا رفتن سرخی مغربیه و وقت فضیلت نماز عشا از این موقع تا ثلث شب است.
(منهاج الصالحین، ۱۴۲۶هـ ق، ج۱، ص ۱۳۷، م ۵۰۴)

آیه الله خوئی(ه):
وقت فضیلت نماز مغرب از مغرب تا موقع برطرف شدن حمره مغربیه در طرف مغرب می باشد و وقت فضیلت نماز عشا بعد از برطرف شدن حمره مغربیه تا ثلث شب می باشد.
(العروه الوثقی، ۱۴۲۱ هـ ق، ج۱، ص ۳۷۲ و ۳۷۳)

آیه الله سیستانی(دام ظلّه):
وقت فضیلت نماز مغرب از مغرب تا موقع برطرف شدن حمره مغریبه در طرف مغرب می باشد و وقت فضیلت نماز عشا بعد از برطرف شدن حمره مغریبه تا ثلث شب می باشد.
(العروه الوثقی، ۱۴۲۵هـ ق، ج ۲، ص ۱۱ و ۱۲)

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):
وقت فضیلت نماز مغرب از مغرب تا رفتن شفق (حمره مغربیه) و همین اول وقت فضیلت نماز عشا است تا ثلث شب.
(هدایه العباد، ۱۴۱۶ هـ ق، ص ۱۰۹، م ۶۴۱)

حتما بخوانید:  حکم خواندن نماز با لحن چیست؟

آیه الله فاضل لنکرانی(ه):
وقت فضیلت نماز مغرب از مغرب تا ذهاب شفق (برطرف شدن قرمزی طرف مغربیه) می باشد.
وقت فضیلت نماز عشا از برطرف شدن شفق (قرمزی طرف مغرب) تا ثلث شب می باشد.
(عروه الوثقی، ۱۴۲۲هـ ق، ص ۳۶۶ و ۳۶۷. فصل فی اوقات الیومیه و نوافلها)

آیه الله گلپایگانی(ره):
وقت فضیلت نماز مغرب از مغرب تا برطرف شدن قرمزی طرف مغرب (ذهاب مغربیه) و از همین ذهاب مغربیه وقت فضیلت نماز عشا است تا ثلث شب.
(هدایه العباد، ۱۴۱۳هـ ق، ج۱، ص ۱۲۷، م ۶۴۱)

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):
وقت فضیلت نماز مغرب از مغرب تا برطرف شدن حمره مغربیه و از همین موقع برطرف شدن حمره مغربیه اول وقت فضیلت نماز عشا است تا یک سوم شب.
(تعلیقات علی العروه الوثقی، ۱۴۱۳ هـ ق، الثانیه، ص ۱۵۳، فصل فی اوقات الیومیه و نوافلها)

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):
وقت فضیلت نماز مغرب از اول مغرب تا بر طرف شدن قرمزی طرف مغرب و وقت فضیلت نماز عشا از موقع بر طرف شدن حمره مغربیه تا ثلث شب است.
(العروه الوثقی، ۱۴۲۵ هـ ق، ج۱، ص ۳۸۶)
(تعلیقه علی عروه الوثقی، ص۱۱۷)

آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
وقت فضیلت نماز مغرب از اول مغرب تا از بین رفتن سرخی طرف مغرب است وقت فضیلت نماز عشا بعد از بر طرف شدن قرمزی طرف مغرب تا ثلث شب می باشد.
(منهاج الصالحین، ج۲، ص ۱۴۷، م ۵۰۴)

منبع:tebyan.net- بازنشر: www.abartazeha.com

زمان فضیلت نماز مغرب و عشا

احکام دینی

آرشیو

روزه نگرفتن به خاطر امتحان چه حکمی دارد؟

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحان امتحانات پایان ترم دانش آموزان و دانشجویان همزمان شده با ماه مبارک رمضان بنابراین برای بسیاری این سوال...