بستن تبلیغ
تست هوش تصویری صخره نوردی با جوابتست هوش تصویری صخره نوردی با جواب

تست هوش تصویری صخره نوردی با جواب

تست هوش تصویری, تست هوش تصویری صخره

تست هوش تصویری صخره نوردی

فرض کنید شما یک صخره نورد حرفه ای هستید! در پایین صخره ها ایستاده اید و به مسیر حرکتتان می اندیشید. صخره ها شامل ۴ رنگ زرد، سبز، آبی و قرمز هستند. شما تصمیم می گیرید مسیری که انتخاب می کنید با شرایط زیر طی شود:

— شما می خواهید به بالای صخره برسید. همیشه باید از یک قطعه به قطعه دیگر بروید و نمی توانید از روی یکی جهش داشته باشید.

— مسیری که انتخاب می کنید باید شامل چهار رنگ پشت سر هم باشد که این رنگ ها، دقیقا تکرار شوند. مثلا مسیر شما می تواند به صورت زیر انتخاب شود:
زرد-سبز-آبی-قرمز؛ زرد-سبز-آبی-قرمز؛ … و به همین ترتیب.
آیا با این شرایط می توان به بالای صخره رسید؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

تست هوش با جواب

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش تصویری صخره نوردی :

صخره نورد, معمای تصویری

پاسخ تست هوش صخره نوردی با هیجان بیشتر

منبع:mathhome.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

معما و تست هوش

آرشیو

معمای سخت تیله‌بازی با قاضی + پاسخ معما

معمای تیله‌بازی با قاضی معمای تیله‌بازی با قاضی سخت ترین معما معما با جواب معما با جواب کوتاه معما های جالب با جواب معما...