زمان نگهداری گوشتزمان نگهداری گوشت

نگهداری مواد غذایی

آرشیو

نحوه شستن میوه ها و مراقبت از آنها

نحوه شستن میوه ها و مراقبت از آنها در این مطلب از ابرتازه ها نحوه شستن میوه ها را توضیح داده ایم. با ما...

زمان نگهداری گوشت

جدول زمان نگهداری انواع گوشت ، زمان فریز کردن گوشت ، حداکثر زمان نگهداری گوشت ، زمان نگهداری گوشت در یخچال

زمان نگهداری گوشت | جدول زمان نگهداری انواع گوشت ، گوشت

بسته‌بندی معمولی منظور بسته‌بندی در ظروف یک بار مصرف یا بسته‌بندی در پوشش پلاستیکی پلی‌اتیلن است.برودت یخچال منظور دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد است.

برودت فریزر منظور دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد است.
نحوه و زمان نگهداری فرآورده‌های خام دامی
نام فرآورده و شکل عرضهشرایط نگهداری
عمر ماندگاری
گوشت قرمز (گاو و گوسفند) تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
گوشت قرمز تازه ، بسته‌بندی در خلابرودت یخچال۵ روز
گوشت قرمز تازه ، بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شدهبرودت یخچال۷ روز
گوشت قرمز منجمد، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۹ ماه
گوشت قرمز چرخ‌کرده تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
گوشت قرمز چرخ‌کرده منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۳ ماه
گوشت سفید (مرغ) تازه، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
گوشت سفید تازه ، بسته‌بندی در خلابرودت یخچال۵ روز
گوشت سفید تازه ، بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شدهبرودت یخچال۷ روز
گوشت سفید منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۱۲ماه
ماهی شکم خالی تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
ماهی شکم خالی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۶ ماه
میگو تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
میگو منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۱۲ماه
آلایش خوراکی گاو و گوسفند تازه، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
آلایش خوراکی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۴ ماه
آلایش خوراکی مرغ تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
آلایش خوراکی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۳ ماه
تخم‌مرغ تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۱ ماه

بسته‌بندی معمولی منظور بسته‌بندی در ظروف یک بار مصرف یا بسته‌بندی در پوشش پلاستیکی پلی‌اتیلن است.

برودت یخچال منظور دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد است.

برودت فریزر منظور دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد است.

منبع:fdo.mui.ac.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

زمان نگهداری گوشت

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ