بستن تبلیغ
زمان نگهداری گوشتزمان نگهداری گوشت

زمان نگهداری گوشت

جدول زمان نگهداری انواع گوشت ، زمان فریز کردن گوشت ، حداکثر زمان نگهداری گوشت ، زمان نگهداری گوشت در یخچال

زمان نگهداری گوشت | جدول زمان نگهداری انواع گوشت ، گوشت

بسته‌بندی معمولی منظور بسته‌بندی در ظروف یک بار مصرف یا بسته‌بندی در پوشش پلاستیکی پلی‌اتیلن است.برودت یخچال منظور دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد است.

برودت فریزر منظور دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد است.
نحوه و زمان نگهداری فرآورده‌های خام دامی
نام فرآورده و شکل عرضهشرایط نگهداری
عمر ماندگاری
گوشت قرمز (گاو و گوسفند) تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
گوشت قرمز تازه ، بسته‌بندی در خلابرودت یخچال۵ روز
گوشت قرمز تازه ، بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شدهبرودت یخچال۷ روز
گوشت قرمز منجمد، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۹ ماه
گوشت قرمز چرخ‌کرده تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
گوشت قرمز چرخ‌کرده منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۳ ماه
گوشت سفید (مرغ) تازه، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
گوشت سفید تازه ، بسته‌بندی در خلابرودت یخچال۵ روز
گوشت سفید تازه ، بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شدهبرودت یخچال۷ روز
گوشت سفید منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۱۲ماه
ماهی شکم خالی تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
ماهی شکم خالی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۶ ماه
میگو تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۳ روز
میگو منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۱۲ماه
آلایش خوراکی گاو و گوسفند تازه، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
آلایش خوراکی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۴ ماه
آلایش خوراکی مرغ تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۲ روز
آلایش خوراکی منجمد ، بسته‌بندی معمولیبرودت فریزر۳ ماه
تخم‌مرغ تازه ، بسته‌بندی معمولیبرودت یخچال۱ ماه

بسته‌بندی معمولی منظور بسته‌بندی در ظروف یک بار مصرف یا بسته‌بندی در پوشش پلاستیکی پلی‌اتیلن است.

برودت یخچال منظور دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد است.

برودت فریزر منظور دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد است.

منبع:fdo.mui.ac.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

زمان نگهداری گوشت

نگهداری مواد غذایی

آرشیو

نکته های مدت نگهداری از سالاد الویه

نگهداری از سالاد الویه, مدت زمان ماندن الویه, مدت زمان نگهداری از سالاد الویه نگهداری از سالاد الویه, مدت زمان ماندن الویه در این...