بایگانی برچسب ها: آئین های جشن امردادگان

7 مرداد مصادف با جشن امردادگان

7 مرداد مصادف با جشن امردادگان

۷ مرداد مصادف با جشن امردادگان جشن امردادگان ، آئین های جشن امردادگان امرداد به معنی بی مرگی و جاودانگی ۷ مرداد؛ جشن امردادگان امرداد نام ششمین و به عبارتی هفتمین و آخرین امشاسپندان است. در آئین زرتشت، خرداد و امرداد، امشاسپندان “کمال” و “دوام” در جهان مینوی و پرستاران آب و گیاه در جهان خاکی ، همواره در کنار هم جای دارند. واژه امرداد که اوستایی آن “امرتات” ameretat است ، از سه بخش درست شده است : “ا+ مر+ تات”. بخش نخست پیشوند نفی ...

ادامه مطلب