بایگانی برچسب ها: آئین های جشن سده

زمان برگزاری جشن سده

زمان برگزاری جشن سده

زمان برگزاری جشن سده ۱۰ بهمن؛ جشن سده ، آئین های جشن سدهجشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی است که در ۱۰ بهمن ماه برگزار می شود فردوسی جشن سده را به زمان  پادشاهی هوشنگ نسبت می دهد و ابوریحان بیرونی به فریدون. اما رسمی شدن جشن سده به زمان اردشیر بابکان مقرر می شود، اما بطور کلی در هیچیک از اسناد تاریخی به چگونگی شیوه ی جشن اشاره ای نشده است. جشن سَده چیست؟ جشن سَده، یکی از جشن‌های ایرانی، است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه یعنی آبان...

ادامه مطلب