بهترین راه برای آب کردن چربی شکم و پهلو چربی شکم از جمله چربی هایی می باشد که به سختی آب می شود و برای سوزاندن آن بسیار وقت و زمان و رژیم غذایی نیز باید استفاده کرد پس با همراه باشید.اضافه وزن داشتن همیشه به معنی سالم نبودن نیست. افراد چاق زیادی هستند که